Je tomu tak a dějiny minulých století o tom..

Je tomu tak a dějiny minulých století o tom vydávají svědectví: Pouze dodržování křesťanských zásad může zachránit lidstvo před úpadkem do barbarství anebo, lépe řečeno, dokonce před sebezničením.

Konrad AdenauerTags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply