Je pravda, že kam místo pracovitosti vtrhla..

Je pravda, že kam místo pracovitosti vtrhla zahálka a místo zdrženlivosti a spravedlnosti libovůle a pýcha, tam se vytrácí štěstí zároveň s dobrými mravy.

SallustiusTags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o spravedlnosti, Výroky o štěstí | No Comments »

Leave a Reply