Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém..

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí – mění se časy, avšak člověk své chování nezmění.

Niccolo MachiavelliTags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o člověku, Výroky o štěstí | No Comments »

Leave a Reply