Je lepší zapálit jen jednu svíčku, než proklínat..

Je lepší zapálit jen jednu svíčku, než proklínat temnotu.

Lao-c’Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply