Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,..

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. – Matouš 28, 19-20

Ježíš KristusTags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech, Výroky o vzdělání | No Comments »

Leave a Reply