„…jaká radost u toho vesnického lidu byla, když..

„…jaká radost u toho vesnického lidu byla, když jim po té neděli /1.listopadu 1789/ žádný na robotu jeti a jíti neporoučel, nelze věřiti tomu, kdo jakživ roboty nezkusil. Mnozí na poděkování Pánu Bohu a za zdraví a šťastné panování monarchy našeho mše svaté dali sloužiti a jiné milosrdné skutky a almužny vykonávali.“

Josef II.Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o mužích a ženách, Výroky o štěstí, Výroky o víře, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Leave a Reply