Jak na povahu působí bohatství, je každému známo…

Jak na povahu působí bohatství, je každému známo. Neboť lidé, kteří na sebe nechají nějak působit nabyté bohatství, bývají zpupní a nadutí. Chovají se totiž tak, jako by měli všechny možné přednosti, neboť bohatství jest jako jakýsi druh míry hodnoty všeho ostatního, a proto vzniká zdání, jako by se za ně dalo všechno koupit… Takovému zbohatlému povýšenci jako by se nedostávalo výchovy k bohatství.

AristotelésTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích | No Comments »

Leave a Reply