„Já“ má zkrátka dvě vlastnosti je nepravdivé samo..

„Já“ má zkrátka dvě vlastnosti je nepravdivé samo o sobě tím, že ze sebe dělá střed světa; a druhým ke obtížné proto, že je chce zotročit: neboť každé „já“ je nepřítelem a chtělo by být tyranem všech ostatních.

Blaise Pascal



Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství, Výroky o pravdě, Výroky o světě | No Comments »

Leave a Reply