If you pick up a starving dog and make him..

If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man. – Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.

Mark TwainTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mládí a stáři, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Leave a Reply