Gianna nebyla blahořečena pouze proto, že zemřela..

Gianna nebyla blahořečena pouze proto, že zemřela a obětovala život, aby zachránila své dítě, nýbrž proto, že se celá léta, den po dni, snažila – a také se jí to dařilo – odevzdat se do vůle Boží. Boha milovala a sloužila každému z jeho stvoření i v maličkostech, přičemž naprosto důvěřovala v Boží prozřetelnost i v těch nejprostších a nejpokornějších činech každodenního života v rodině i ve své profesi.

Gianna Berettová MollováTags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o smrti, Výroky o víře, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply