Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom živote:..

Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom živote: rozhodnutie plniť si povinnosti stavu a odvaha neznepokojiť sa a nezmalomyseľnieť pri chybách, ktorých by sme sa mohli dopustiť.

František SaleskýTags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply