Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl..

Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.

EpikúrosTags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply