Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je..

Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. – Marek 7, 6

Ježíš KristusTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Leave a Reply