Dobrá a krásna kniha je tá, ktorá plným priehrštím..

Dobrá a krásna kniha je tá, ktorá plným priehrštím rozsieva otázniky.

Jean Cocteau



Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách | No Comments »

Leave a Reply