Dnes, drazí přátelé, není tragédií nedostatek..

Dnes, drazí přátelé, není tragédií nedostatek šatstva nebo domova. Největším hladem a nejstrašnějším utrpením není nedostatek jídla. Je to mnohem více absence Boha a nedostatek pravé lásky, lásky, která nám byla zjevena na Kříži.

Robert SarahTags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o jídle a hladu, Výroky o lásce, Výroky o přátelství | No Comments »

Leave a Reply