Čo v Božom svetle zadržíme, je tiež Božím svetlom..

Čo v Božom svetle zadržíme, je tiež Božím svetlom prežiarené.

Carl SpieckerTags: , ,
Posted in Výroky o Bohu | No Comments »

Leave a Reply