Čo som robil celý život? Skúmal som svet, hľadiac..

Čo som robil celý život? Skúmal som svet, hľadiac naň ako na jeden celok, ako na jediný obraz a skutočnosť, avšak v každej chvíli, alebo presnejšie, v každej etape svojho života z iného determinovaného uhla nazerania. Vzájomné prepojenia-vzťahy v univerze som skúmal vždy z iného „prierezu sveta“, t.j. usiloval som sa pochopiť stavbu sveta na základe skúmania tých javov, ktorými som sa zaoberal v danej etape života.

Pavel Alexandrovič FlorenskijTags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply