Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za..

Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.

Francis BaconTags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o člověku, Výroky o pravdě, Výroky o víře | No Comments »

Leave a Reply