Človek je tvor spoločenský…

Človek je tvor spoločenský.

AristotelésTags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply