Archive for the ‘Výroky o životě’ Category

Důvěryhodný charakter je základním kamenem..

Důvěryhodný charakter je základním kamenem hospodářského úspěchu. Budete se možná velice divit, ale nejdůležitějším prvkem obchodního světa je férovost a poctivost. Kdo, coby „podnikatel“, krade, tuneluje, nedodržuje smlouvy a sliby, nekončí jako miliardář, nýbrž jako dlouholetý trestanec za mřížemi kriminálu. Jeho životní úroveň je potom nejnižší ze všech… Jan Berwid-Buquoy

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o trestu, Výroky o úspěchu a neúspěchu, Výroky o životě | No Comments »

Způsob, jakým se nám svět jevů vnucuje a jímž my..

Způsob, jakým se nám svět jevů vnucuje a jímž my se světu snažíme vnutit svůj vlastní výklad, tvoří drama našeho života. André Gide

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Zájmy národní společnosti, jimiž se vláda musí..

Zájmy národní společnosti, jimiž se vláda musí zabývat, jsou v podstatě její vojenská bezpečnost, integrita jejího politického života a prospěch obyvatel. Tyto potřeby nemají žádnou morální kvalitu… Jsou to nevyhnutelné nezbytnosti národní existence, a proto nepodléhají dělení na dobré a zlé. George Frost Kennan

Tags: , ,
Posted in Výroky o válce, Výroky o životě | No Comments »

Smyslem studia není to, aby byl člověk chytřejší,..

Smyslem studia není to, aby byl člověk chytřejší, ale aby měl větší požitek ze života. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Život bez zkoušek nestojí za žití…

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sókratés

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »

Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši..

Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada volna rozežene každý smutek. Lucius Annaeus Seneca

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o člověku, Výroky o smutku, Výroky o životě | No Comments »

Jestliže snahy člověka civilizovaného nejsou..

Jestliže snahy člověka civilizovaného nejsou cennější než divochovy, užívá-li většiny svého života, aby si zajistil jenom nutné životní potřeby a pohodlí, proč by měl míti lepší obydlí než divoch? Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o životě | No Comments »

Jediná omezení, která v lidských životech existují..

Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe mi sami. Konfucius

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o životě | No Comments »

Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá..

Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o životě | No Comments »

V životě není nic důležitějšího, než Vaše vnitřní..

V životě není nic důležitějšího, než Vaše vnitřní psychická vyrovnanost a spokojenost. Pacovský

Tags: , ,
Posted in Výroky o životě | No Comments »