Archive for the ‘Výroky o zdraví a nemoci’ Category

I myšlení občas škodí zdraví…

I myšlení občas škodí zdraví. Aristotelés

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska..

Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o neštěstí, Výroky o přátelství, Výroky o pravdě, Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »

Největší ze všech bláznovství je obětovat své..

Největší ze všech bláznovství je obětovat své zdraví, ať je to pro cokoli, pro výdělek, postup, učenost, slávu, nemluvě o rozkoši a prchavých požitcích: spíš by člověk měl dávat zdraví přednost přede vším ostatním. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o hlouposti, Výroky o penězích, Výroky o rozkoši, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Štěstí je dobré zdraví a zlá paměť…

Štěstí je dobré zdraví a zlá paměť. Ernest Hemingway

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější..

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. Aischylos

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o nenávisti, Výroky o smrti, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a..

Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a špatné paměti. Ingrid Bergmanová

Tags: , ,
Posted in Výroky o manželství, Výroky o štěstí, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Mladí muži si přejí: lásku, peníze a zdraví…

Mladí muži si přejí: lásku, peníze a zdraví. Jednoho dne však řeknou: zdraví, peníze a lásku. Paul Géraldy

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mládí a stáři, Výroky o mužích a ženách, Výroky o penězích, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Jako může být národ spravován s maximální mírou..

Jako může být národ spravován s maximální mírou slabosti, může být spravován i s maximální mírou energie. Ať se stanoví jakákoliv míra, lze ji dodržet, pokud vládne svornost. Jsem proto přesvědčen, že musíme být zanícení, aniž bychom při tom ztratili zdravý rozum nebo prozíravost. Louis Antoine de Saint-Just

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Riskovat zdraví má cenu pouze pro takové hodnoty,..

Riskovat zdraví má cenu pouze pro takové hodnoty, bez kterých lze těžko žít. Lafayette Ronald Hubbard

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »

Cena se nevyjadřuje jen v dolarech a centech, ale..

Cena se nevyjadřuje jen v dolarech a centech, ale i v potu a krvi, nudě, rozbitých domovech, rozdrcených ideálech, nemoci a šílenství. Henry Miller

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »