Archive for the ‘Výroky o zdraví a nemoci’ Category

Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu..

Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek. Hérakleitos

Tags: , ,
Posted in Výroky o jídle a hladu, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Denně děláme jednu ze dvou věcí – buď upevňujeme..

Denně děláme jednu ze dvou věcí – buď upevňujeme své zdraví, nebo podporujeme nemoc. Adelle Davisová

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Nemoc našeho věku. Ztrácíme příliš mnoho času..

Nemoc našeho věku. Ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme. Anna Seghersová

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

I myšlení občas škodí zdraví…

I myšlení občas škodí zdraví. Aristotelés

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska..

Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o neštěstí, Výroky o přátelství, Výroky o pravdě, Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »

Největší ze všech bláznovství je obětovat své..

Největší ze všech bláznovství je obětovat své zdraví, ať je to pro cokoli, pro výdělek, postup, učenost, slávu, nemluvě o rozkoši a prchavých požitcích: spíš by člověk měl dávat zdraví přednost přede vším ostatním. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o hlouposti, Výroky o penězích, Výroky o rozkoši, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Štěstí je dobré zdraví a zlá paměť…

Štěstí je dobré zdraví a zlá paměť. Ernest Hemingway

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější..

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. Aischylos

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o nenávisti, Výroky o smrti, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a..

Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a špatné paměti. Ingrid Bergmanová

Tags: , ,
Posted in Výroky o manželství, Výroky o štěstí, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Mladí muži si přejí: lásku, peníze a zdraví…

Mladí muži si přejí: lásku, peníze a zdraví. Jednoho dne však řeknou: zdraví, peníze a lásku. Paul Géraldy

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mládí a stáři, Výroky o mužích a ženách, Výroky o penězích, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »