Archive for the ‘Výroky o zdraví a nemoci’ Category

Jen když zdraví ochoří, ví co měl…

Jen když zdraví ochoří, ví co měl. Thomas Carlyle

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Život je nemocnice, v níž je každý pacient posedlý..

Život je nemocnice, v níž je každý pacient posedlý touhou změnit postel. Charles Baudelaire

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »

Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk..

Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk. Albert Schweitzer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o strachu, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Lidé často žijí v dojemné důvěře, že když vedou..

Lidé často žijí v dojemné důvěře, že když vedou spořádaný život, tak nemohou onemocnět. Tak spravedlivá příroda bohužel není. Vladimír Vondráček

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o spravedlnosti, Výroky o víře, Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »

Zdraví těla a duše je velké požehnání, můžeme-li..

Zdraví těla a duše je velké požehnání, můžeme-li ho snést. John Henry Newman

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Teprve, když zdravý onemocní, uvědomí si, co měl…

Teprve, když zdravý onemocní, uvědomí si, co měl. Thomas Carlyle

Tags: , ,
Posted in Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

„Nemoc, šílenství a smrt byly černí andělé, kteří..

„Nemoc, šílenství a smrt byly černí andělé, kteří stáli stráž u mé kolébky a kteří mě celý život provázeli.“ Edvard Munch

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »

Chování si lidé předávají navzájem jako nemoci…

Chování si lidé předávají navzájem jako nemoci. Francis Bacon

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Zdraví, síla, vědomosti – škoda ztrácet čas…

Zdraví, síla, vědomosti – škoda ztrácet čas. Roald Amundsen

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Stres v žádném případě nemusí být pouze škodlivý;..

Stres v žádném případě nemusí být pouze škodlivý; je zároveň koření života, neboť každé hnutí mysli a každá činnost zapříčiňuje stres. Stejný stres, po kterém jeden člověk onemocní, může znamenat pro druhého životodárné uzdravení. Hans Selye

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »