Archive for the ‘Výroky o žárlivosti’ Category

Žárlivost je bližní příbuzná závisti, než lásce…

Žárlivost je bližní příbuzná závisti, než lásce. Francisco Largo Caballero

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Pravému žárlivci je všecko příčinou podezření,..

Pravému žárlivci je všecko příčinou podezření, všecko je předmětem neklidu. Žena ho uhrazuje už jenom tím, že žije a dýchá. Děsí se těch úkonů vnitřního života, těch různých tělesných i duševních hnutí, které činí z ženy bytost od něho odlišnou, nezávislou, pudovou, dvojsmyslnou a často nepochopitelnou. Trpí tím, že kvete sama ze sebe jako krásná […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o mládí a stáři, Výroky o mužích a ženách, Výroky o světě, Výroky o žárlivosti, Výroky o životě | No Comments »

Žárlivost je bližší příbuzná závisti než lásce…

Žárlivost je bližší příbuzná závisti než lásce. Francisco Largo Caballero

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Žárlivostí vždy skutečná láska sílí…

Žárlivostí vždy skutečná láska sílí. Stendhal

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Malá láska je ovládaná žárlivostí, velká je..

Malá láska je ovládaná žárlivostí, velká je oproštěná od takové malosti. Natalija Astafjevová

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Žárlivec nesnese pomyšlení, že by se jeho sok mohl..

Žárlivec nesnese pomyšlení, že by se jeho sok mohl těšit týmž štěstím jako on. Jean Dutourd

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Láska může být šílená, ale zešílet z ní může..

Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí. Richard Aldington

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Člověk bez řádu, žárlící na souseda, pokud ho..

Člověk bez řádu, žárlící na souseda, pokud ho soused v něčem převyšuje, se snaží strhnout ho na svou úroveň. Antoine de Saint-Exupéry

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Žárlivost se živí pochybnostmi a mění se v..

Žárlivost se živí pochybnostmi a mění se v zuřivost, anebo zaniká, jakmile člověk dospěje od pochybnosti k jistotě. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Tělo zamilovaného člověka je tak málo odolné, že..

Tělo zamilovaného člověka je tak málo odolné, že je hotovým eldorádem pro chorobu žárlivosti. Barnabe Barnes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o žárlivosti | No Comments »