Archive for the ‘Výroky o zákonu’ Category

Vláda, která se neřídí zásadami, z kterých vzešla,..

Vláda, která se neřídí zásadami, z kterých vzešla, není zákonitá. André Maurois

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho..

Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí. Móhandás Karamčand Gándhí

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o zákonu | No Comments »

Morálka zná zákon tíže: špatný stoupá vzhůru,..

Morálka zná zákon tíže: špatný stoupá vzhůru, dobrý klesá níže. Erich Kästner

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Zákon má: přikazovat, zakazovat, povolovat,..

Zákon má: přikazovat, zakazovat, povolovat, trestat. Herennius Modestinus

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu, Výroky o zákonu | No Comments »

Res publica est consensus iuris et communio..

Res publica est consensus iuris et communio utilitatis. Stát tvoří shoda v zákonech a společné dobro. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Čím horší je stát, tím více má zákonů…

Čím horší je stát, tím více má zákonů. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví…

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. John Stuart Mill

Tags: , ,
Posted in Výroky o manželství, Výroky o zákonu | No Comments »

Nepsaným zákonem francouzské zdvořilosti je, že..

Nepsaným zákonem francouzské zdvořilosti je, že mrzutý obličej je urážlivý nemrav a nejtěžší překážka jakéhokoli úspěchu. Richard Le Galliene

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu, Výroky o zákonu | No Comments »

Jenningův zákon: Pravděpodobnost, že chleba spadne..

Jenningův zákon: Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberce. Murphy

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť..

Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného Boha, za národné náboženstvo, bláznivo sa pokúšať vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta, kráľa a zákonodarcu všetkých národov, pred ktorého veľkosťou sú národy nepatrné ako kvapka vo vedre6, do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej rasy. Pius XI.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o hlouposti, Výroky o náboženství, Výroky o světě, Výroky o zákonu | No Comments »