Archive for the ‘Výroky o zákonu’ Category

Rovnost podle zákona ještě není rovností v životě…

Rovnost podle zákona ještě není rovností v životě. My potřebujeme, aby pracující žena dosáhla rovnosti s pracujícím mužem nejen podle zákona, ale také v životě. To si vyžaduje, aby se pracující ženy čím dále tím více zúčastňovaly na správě společenských institucí, na správě státu. Vladimir Iljič Lenin

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o zákonu, Výroky o životě | No Comments »

Zákony vydávají starci a muži. Mladíci a ženy..

Zákony vydávají starci a muži. Mladíci a ženy chtějí výjimky, starci pravidlo. Johann Wolfgang Goethe

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o mužích a ženách, Výroky o zákonu | No Comments »

Láska by měla být vysoce výběrová. Až dosud se..

Láska by měla být vysoce výběrová. Až dosud se však lidé páří podle stejných zákonů jako zatoulaní psi. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o zákonu | No Comments »

Hudba není je jakýsi druh zábavy, nýbrž ztvárnění..

Hudba není je jakýsi druh zábavy, nýbrž ztvárnění hudebních idejí hudebním básníkem, hudebním myslitelem. Tyto ideje musí odpovídat zákonům lidské logiky, jsou součástí toho, co člověk může vnímat, posuzovat a vyjadřovat. Arnold Schoenberg

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o zákonu | No Comments »

Láska má své zákony rozvoje, své vzněty, stejně..

Láska má své zákony rozvoje, své vzněty, stejně jako samotný život člověka. I ona má svá kouzelná jara, horká léta, nakonec podzim, který může být pro jedny teplým, zářivým a plodným, pro jiné sychravým, tlejícím a neužitečným. Vissarion Grigorjevič Bělinskij

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o zákonu | No Comments »

Jednej vždy tak, aby se maxima Tvé vůle mohla stát..

Jednej vždy tak, aby se maxima Tvé vůle mohla stát principem všeobecného zákonodárství. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro..

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu, Výroky o životě | No Comments »

Muži tvoří zákony, ženy zvyky…

Muži tvoří zákony, ženy zvyky. Comté de Cuilbert

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o zákonu | No Comments »

Věda slouží k poznání sebe sama a vlastní úlohy v..

Věda slouží k poznání sebe sama a vlastní úlohy v prostoru a čase. Porozumíme-li zákonům, které řídí přírodu, pochopíme i to, co řídí nás, a naopak. Giordano Bruno

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o zákonu | No Comments »

Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl..

Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »