Archive for the ‘Výroky o zákonu’ Category

To čo teraz urobila vláda v zastúpení prezidenta..

To čo teraz urobila vláda v zastúpení prezidenta republiky, je dôkazom toho, že má veľký strach. Že má veľký strach, nečisté svedomie, veľké maslo na hlave a ja predpokladám, že budú nasledovať možno ešte ďalšie upresnenia, na konci ktorých už bude amnestia na meno alebo na mená. S blížiacim sa termínom volieb jednoducho tento strach […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o strachu, Výroky o zákonu | No Comments »

Dokonalý člověk je nejlepší z živočichů, pokud je..

Dokonalý člověk je nejlepší z živočichů, pokud je ale oddělen od zákona a spravedlnosti, je nejhorší ze zvířat. Aristotelés

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o spravedlnosti, Výroky o zákonu | No Comments »

Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také..

Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času. Ludwig Feuerbach

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o zákonu | No Comments »

Jednej podle maxim, které mohou mít zároveň za..

Jednej podle maxim, které mohou mít zároveň za předmět samy sebe jako obecné přírodní zákony. Základy metafyziky mravů B 79, Praha 1992, str. 99. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu…

Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Odvěký zákon tvůrčího génia je: kráčet po cestách,..

Odvěký zákon tvůrčího génia je: kráčet po cestách, po kterých dosud nikdo před ním nešel, pohybuje se vpřed bez průvodce, bez naučených schopností, bez pravidel; často na své cestě bloudí, ale všechno, co vzniklo z pouhého rozumu a pečlivosti, zanechává daleko za sebou. Voltaire

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o zákonu | No Comments »

Národ, jenž má vědomí důležitosti přirozeného..

Národ, jenž má vědomí důležitosti přirozeného jazyka pro vyšší svůj duchovní život, sám jej zavrhuje a jeho se zříká, páchá na sobě samovraždu a přerušuje tím věčné zákony Boží. Pavel Jozef Šafárik

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o zákonu, Výroky o životě | No Comments »

K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost?..

K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? Quintus Horatius Flaccus

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Parkinsonův třetí zákon: Narůstání přináší..

Parkinsonův třetí zákon: Narůstání přináší složitost a složitost přináší rozklad. C. Northcote Parkinson

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Jsme vedeni přesvědčením, že lidská odlišnost je..

Jsme vedeni přesvědčením, že lidská odlišnost je přirozenou a ničím a nikým nevymýtitelnou součástí lidského bytí, součástí, která doprovází lidstvo od samého počátku existence a bude lidstvo provázet až do jeho zániku. Jsme vedeni přesvědčením, že přirozené rozdíly mezi lidmi a vzájemné vztahy s nimi související nemůže žádný zákon uměle odstranit. Boris Šťastný

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o zákonu | No Comments »