Archive for the ‘Výroky o zákonu’ Category

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví…

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. John Stuart Mill

Tags: , ,
Posted in Výroky o manželství, Výroky o zákonu | No Comments »

Nepsaným zákonem francouzské zdvořilosti je, že..

Nepsaným zákonem francouzské zdvořilosti je, že mrzutý obličej je urážlivý nemrav a nejtěžší překážka jakéhokoli úspěchu. Richard Le Galliene

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu, Výroky o zákonu | No Comments »

Jenningův zákon: Pravděpodobnost, že chleba spadne..

Jenningův zákon: Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberce. Murphy

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť..

Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného Boha, za národné náboženstvo, bláznivo sa pokúšať vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta, kráľa a zákonodarcu všetkých národov, pred ktorého veľkosťou sú národy nepatrné ako kvapka vo vedre6, do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej rasy. Pius XI.

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o hlouposti, Výroky o náboženství, Výroky o světě, Výroky o zákonu | No Comments »

Svoboda je svobodou jen tehdy, není-li v rozporu..

Svoboda je svobodou jen tehdy, není-li v rozporu se zákonem, jinak je to fikce. Čingiz Ajtmatov

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

V nejzkaženějším světě je nejvíce zákonů…

V nejzkaženějším světě je nejvíce zákonů. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o zákonu | No Comments »

Hrozné počasí! Ani zákonnou manželku by ven..

Hrozné počasí! Ani zákonnou manželku by ven nevyhnal! Vladimír Renčín

Tags: , ,
Posted in Výroky o manželství, Výroky o zákonu | No Comments »

Chtějí nás přesvědčit, že srdce je pouhý sval, aby..

Chtějí nás přesvědčit, že srdce je pouhý sval, aby nám zabránili činit, jak nám naše srdce a víra káží… – Giovanni Palatucci k rasovým zákonům Giovanni Palatucci

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře, Výroky o zákonu | No Comments »

Meskimenův zákon: Nikdy není dost času na to, aby..

Meskimenův zákon: Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu. Murphy

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o zákonu | No Comments »

O lásce se říká, že je to vrtošivý a neovladatelný..

O lásce se říká, že je to vrtošivý a neovladatelný cit, který přichází jako nemoc, ale i ona má jak všechno své zákony a příčiny. Ivan Alexandrovič Gončarov

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o zákonu, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »