Archive for the ‘Výroky o vzdělání’ Category

Být v nejslabším táboře znamená být v nejlepší..

Být v nejslabším táboře znamená být v nejlepší škole. Gilbert Keith Chesterton

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Thomas Merton, hovorí o emauzských učeníkoch toto:..

Thomas Merton, hovorí o emauzských učeníkoch toto: Keď sa títo muži vracali naspäť do Jeruzalema, jediný dôvod ich radosti bol ten, že uvideli Pána. A to je – hovorí Thomas Merton, povolaním každého z nás. Zbadať Pána, vidieť ho. V situáciách života, v ľuďoch, v tom, čo sa práve deje. Thomas Feverel Merton

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Vlastním předmětem studia lidstva je člověk…

Vlastním předmětem studia lidstva je člověk. Johann Wolfgang Goethe

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání | No Comments »

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat…

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání | No Comments »

Obchod je škola podvodu…

Obchod je škola podvodu. Luc de Clapiers Vauvenargues

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl…

Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání | No Comments »

Na světových univerzitách je mnohem víc..

Na světových univerzitách je mnohem víc jazykovědců, než kolik existuje živých jazyků. Lidé si dělají doktoráty na použití apostrofu ve francouzštině, a přitom stále nevíme ani to, kolik jazyků vlastně existuje. Mark Turin

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě, Výroky o vzdělání | No Comments »

Člověk nikdy neví, co má opice nebo školák za..

Člověk nikdy neví, co má opice nebo školák za lubem. Axel Munthe

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání | No Comments »

Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš..

Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl. Galileo Galilei

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Tým, ktorí sa chcú učiť, mnoho ráz škodí vážnosť..

Tým, ktorí sa chcú učiť, mnoho ráz škodí vážnosť učiteľov. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »