Archive for the ‘Výroky o vzdělání’ Category

Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům!..

Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům! Jiří Žáček

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech, Výroky o vzdělání | No Comments »

Že příroda nečiní skoků, to je jedna z líbivých..

Že příroda nečiní skoků, to je jedna z líbivých lží, jež spolu dohromady nazýváme klasickým vzděláním.Příroda činí vždy skoky. Snad potřebuje dvacet tisíc let, než se k něčemu rozkývá, ale když už se konečně rozhodne, je ten skok velký, že nás přenese do zcela nové doby. George Bernard Shaw

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu..

Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Vitruvius

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila..

Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura. Cílem mučení je mučení. Cílem moci je moc. George Orwell

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Člověk se nemůže naučit soustředění, nestane-li se..

Člověk se nemůže naučit soustředění, nestane-li se citlivým sám k sobě. Erich Fromm

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání | No Comments »

I studium má koneckonců své extáze jako láska…

I studium má koneckonců své extáze jako láska. Julien Offray de La Mettrie

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o vzdělání | No Comments »

Poté, co jsme v roce 1999 měšický zámek..

Poté, co jsme v roce 1999 měšický zámek zpřístupnili veřejnosti, přicházely stovky návštěvníků, aby se přesvědčily, jak pokračují restaurační práce. Jedním z nich byl jakýsi středoškolský učitel ze severních Čech. Život tohoto muže „zářil“ naprostou průměrností na hranici arogance. Tvrdil mi: „Nikdy jsem se v mládí nedopustil takové bláhovosti, abych stavěl vzdušné zámky. Byl jsem […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o mužích a ženách, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji…

Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Žena ztrácí dítě tím, že ho porodí. Narození je..

Žena ztrácí dítě tím, že ho porodí. Narození je stejně slavnostní loučení jako smrt. Gilbert Keith Chesterton

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o smrti, Výroky o vzdělání | No Comments »

Jas Péllease, Nokturen, předehry k Faunovu..

Jas Péllease, Nokturen, předehry k Faunovu odpoledni všude oslnil umělce a poznenáhlu zvítězil u citlivého a inteligentního obecenstva. Vlivy nezbytné u každého tvůrčího umělce, jež ho živily v jeho prvních pokusech, byly stráveny a vytvořily osobnost silnou a zároveň i harmonickou. Dokonce i druhá umění, básnictví s Verlainem a Mallarmé, malířství s celou školou impresionistickou […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o penězích, Výroky o vzdělání | No Comments »