Archive for the ‘Výroky o vzdělání’ Category

Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o..

Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v hlavách tých, čo školu opúšťajú. Ján Smrek

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil..

Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti – říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o spravedlnosti, Výroky o vzdělání | No Comments »

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo..

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách, Výroky o vzdělání | No Comments »

Učit se od života? Podle toho, kdo mu schvaluje..

Učit se od života? Podle toho, kdo mu schvaluje osnovy! Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Jedním z problémů, které má Klaus a dnešní režim s..

Jedním z problémů, které má Klaus a dnešní režim s Brožovou je i to, že se Brožová sjednocuje s názorem úřadu Vysokého komisaře Spojených národů pro lidská práva v tom, že vyloučení Čechů, kteří přišli o české občanství tím, že dostali americké, je hrubá diskriminace, zakázaná v několika mezinárodních smlouvách, podepsaných i Československem a závazných […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lži, Výroky o vzdělání | No Comments »

Krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v..

Krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách, Výroky o vzdělání | No Comments »

Bezplatné školství je subvence bohatým, kteří..

Bezplatné školství je subvence bohatým, kteří posílají své děti na vysoké školy. Jacques Julliard

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o vzdělání | No Comments »

Nejdůležitější, čemu je se naučiti, je železná..

Nejdůležitější, čemu je se naučiti, je železná rezignace, fatalistický klidný názor na běh života, víra v pomíjejícnost všeho, nejen dobrého, ale i zlého, schopnost neoddávati se ani radosti ani žalu. Samuel

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem..

Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějme se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o hlouposti, Výroky o mužích a ženách, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o vzdělání | No Comments »

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce…

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Aristotelés

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »