Archive for the ‘Výroky o vzdělání’ Category

Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená,..

Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená, že se dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet. Ulrich Parzany

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o náboženství, Výroky o vzdělání | No Comments »

Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než..

Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než hlupák nevzdělaný. Nejde však o nic menší nesmysly. Benjamin Franklin

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o vzdělání | No Comments »

Never let your schooling interfere with your..

Never let your schooling interfere with your education. – Nedopusťte, aby školní docházka nějak ovlivnila vaše vzdělání. Mark Twain

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Za největší zlo měj ne chudobu, nízkost rodu,..

Za největší zlo měj ne chudobu, nízkost rodu, potupu a nezdárnost těla, ale nešlechetnost a hříchy a což oněm blízkého jest – neumělost, hloupost a nevzdělanost. Václav Matěj Kramerius

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o vzdělání | No Comments »

Intelektuálové mají mnohem větší schopnost říkat..

Intelektuálové mají mnohem větší schopnost říkat nesmysly než lidé bez vzdělání. Peter Ustinov

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání | No Comments »

Abychom uspěli v dnešním světě potřebujeme..

Abychom uspěli v dnešním světě potřebujeme správnou kvalifikaci, správné školy a správné přátele na správných místech. Jonas Ridderstrale

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o světě, Výroky o vzdělání | No Comments »

Zkušenost je dobrá škola, jen školné je příliš..

Zkušenost je dobrá škola, jen školné je příliš vysoké. Heinrich Heine

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých..

Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené. Tomáš Garrigue Masaryk

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Ničemu nemůžeme bez příkladu správně vyučovat, ani..

Ničemu nemůžeme bez příkladu správně vyučovat, ani se naučit. Lucius Lunius Moderatus Columella

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

The mediocre teacher tells. The good teacher..

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. – Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. William Arthur Ward

Tags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »