Archive for the ‘Výroky o víře’ Category

Nevěřme v lidi přespříliš…

Nevěřme v lidi přespříliš. Friedrich Schiller

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lži, Výroky o víře | No Comments »

Byli jsme jako právníci bezmocní. Stále nám..

Byli jsme jako právníci bezmocní. Stále nám opakovali, že musíme věřit straně, která je kolektivní moudrostí. Vždyť my byli oklamáni stejně jako ti odsouzení! Komu se mám jít omluvit? Všem, anebo nikomu? Jan Vaněk

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o moudrosti, Výroky o víře | No Comments »

Nevěř těm, kterým všichni věří…

Nevěř těm, kterým všichni věří. Carlos Ruiz Zafón

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »

Vlády, které potlačují svobodu slova, neboť..

Vlády, které potlačují svobodu slova, neboť zjevované pravdy jsou pro ně nepohodlné, jednají jako děti, které zavírají oči, aby nebyly viděny. Ludwig Börne

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o víře | No Comments »

Básník může vážně věřit, že pomáhá napravovat..

Básník může vážně věřit, že pomáhá napravovat svět. U satirika by byl takový nedostatek smyslu pro humor směšný. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o víře | No Comments »

Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za..

Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o člověku, Výroky o pravdě, Výroky o víře | No Comments »

Věřím v život věčný, ale také chci vědět, kolik je..

Věřím v život věčný, ale také chci vědět, kolik je hodin. Pavel Kosorin

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře, Výroky o životě | No Comments »

Dárkem, to mi věř, si získáš každého z bohů i..

Dárkem, to mi věř, si získáš každého z bohů i lidí. Publius Ovidius Naso

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o víře | No Comments »

Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a..

Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství, Výroky o pravdě, Výroky o světě, Výroky o víře, Výroky o životě | No Comments »

Myslím, že křesťané se nejvíce sbližují tehdy, kdy..

Myslím, že křesťané se nejvíce sbližují tehdy, kdy jsou vystaveni pronásledování. V Iráku, v Pákistánu, v Indonésii, v Orisse či Radžastánu, žijí křesťané pod tlakem a nemohou si dovolit ten luxus čekat na sjednocení, dokud se věci nevyřeší. Setkal jsem se osobně s několika lidmi, kteří byli vystaveni násilí, mezi nimiž byla jedna žena, která […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o manželství, Výroky o mužích a ženách, Výroky o pravdě, Výroky o víře, Výroky o vzdělání | No Comments »