Archive for the ‘Výroky o víře’ Category

V zemi, kde zemřela upřímná víra v Boha a mrtva je..

V zemi, kde zemřela upřímná víra v Boha a mrtva je i autorita vládců zbyl už jen básník jako poslední výspa mravnosti a víry. Rusko je šťastný národ, protože kolik má básníků, tolik má svatých. Naše svoboda tkví v tom vybrat si mezi nimi toho, kdo je blízký naší duši. Josif Brodskij

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o smrti, Výroky o štěstí, Výroky o víře | No Comments »

Jsem rozený Žid a tím zůstanu, třebaže to pro..

Jsem rozený Žid a tím zůstanu, třebaže to pro mnohé bude nepřijatelné. Povolání hebrejského lidu je – podle mého názoru – přinášet světlo nežidům. Věřím, že Křesťanství je prostředkem k dosažení tohoto cíle. Jean Marie Lustiger

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »

Pravda není to, co člověk ví, nýbrž to, čemu věří,..

Pravda není to, co člověk ví, nýbrž to, čemu věří, a mezi lidmi, kteří ztratili schopnost víry, žádná pravda neexistuje. -str.416 Juli Zehová

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o pravdě, Výroky o víře | No Comments »

Postranní myšlenky, s nimiž přijímáš zlo, nejsou..

Postranní myšlenky, s nimiž přijímáš zlo, nejsou tvé, nýbrž náležejí zlu… Jakmile jednou přijmeme zlo, nežádá už, abychom mu věřili. Franz Kafka

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o víře | No Comments »

Otevřená slova uzavírají mnohé dveře…

Otevřená slova uzavírají mnohé dveře. Milan Růžička

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »

Malíř Ivan Bukovský: Chci věřit, že hybatelem..

Malíř Ivan Bukovský: Chci věřit, že hybatelem událostí nejsou žádné machinace ani zlá vůle, ale jen a pouze kulturní analfabetismus a infantilita hejtmana a členů krajské rady. O tom koneckonců svědčí i umístění Masarykova portrétu od Vladimíra Zubova v hejtmanově kanceláři. Jednání zastupitelstva Středočeského kraje, 18.3.2009, ihned.cz David Rath

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »

Lidská povaha je taková. Lidé i kdyby uznali, že..

Lidská povaha je taková. Lidé i kdyby uznali, že mnozí jiní jsou vtipnější nebo výmluvnější nebo učenější, přece jen stěží uvěří, že je mnoho tak moudrých, jako jsou oni. Thomas Hobbes

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o víře | No Comments »

Kdyby tak nějaký Bůh řekl: „Věřte mi!“ a nikoli..

Kdyby tak nějaký Bůh řekl: „Věřte mi!“ a nikoli „Věřte ve mě!“ Stanisław Jerzy Lec

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o víře | No Comments »

Dobrodiní lásky není jen to, že nám dává víru v..

Dobrodiní lásky není jen to, že nám dává víru v druhého, ale i to, že nám dává víru v sebe. Romain Rolland

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o víře | No Comments »

Věřte sobě a věřte práci. Jděte za prací bez..

Věřte sobě a věřte práci. Jděte za prací bez ohledu. Jan Antonín Baťa

Tags: , ,
Posted in Výroky o víře | No Comments »