Archive for the ‘Výroky o válce’ Category

Cirkvi medzi sebou stáročia bojovali. Ja som veľmi..

Cirkvi medzi sebou stáročia bojovali. Ja som veľmi rád, že v súčasnej dobe na Slovensku začína vlna ekumenizmu, zbližovania cirkví a tým aj zbližovania ľudí. Ivan Gasparovič

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mládí a stáři, Výroky o náboženství, Výroky o válce | No Comments »

Statistika války je neúprosná…

Statistika války je neúprosná. Viktor Suvorov

Tags: , ,
Posted in Výroky o válce | No Comments »

Příroda není do té míry rozumná, aby s člověkem..

Příroda není do té míry rozumná, aby s člověkem bojovala. Alexandr Ivanovič Gercen

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o válce | No Comments »

Poezie musí být zároveň opojena životem i bojovat…

Poezie musí být zároveň opojena životem i bojovat. Musí být syntézou slávy i krutosti, lásky i boje, světa i básníka, snu i činu. Bedřich Václavek

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o světě, Výroky o válce, Výroky o životě | No Comments »

Věřím, že lze vynést dva morální soudy o současné..

Věřím, že lze vynést dva morální soudy o současné válce. Útoky 11. září byly zločinem proti lidskosti a nemohou být odůvodněny a bombardování Afganistánu je také zločin, který nemůže být zdůvodněn. Howard Zinn

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o válce, Výroky o víře | No Comments »

Každá válka skončí rokováním. Proč nerokovat hned?..

Každá válka skončí rokováním. Proč nerokovat hned? Džaváharlál Néhrú

Tags: , ,
Posted in Výroky o válce | No Comments »

Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je..

Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je dočasný mír, manželství je otevřená válka a láska je revoluce. M. Dekobra

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o manželství, Výroky o míru, Výroky o válce | No Comments »

Moje továrny na dynamit zřejmě ukončí války dříve..

Moje továrny na dynamit zřejmě ukončí války dříve než všechny ty vaše kongresy. Ten den, kdy dva armádní sbory budou schopné zničit jeden druhého během sekundy, se všechny civilizované národy s hrůzou odvrátí od války a rozpustí své armády. Alfred Nobel

Tags: , ,
Posted in Výroky o válce | No Comments »

Důstojník z povolání je muž, kterého v mírové době..

Důstojník z povolání je muž, kterého v mírové době živíme, aby nás v době války poslal na frontu. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o mužích a ženách, Výroky o válce | No Comments »

Cílem války je vraždění, zbraní války je..

Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o válce, Výroky o vzdělání | No Comments »