Archive for the ‘Výroky o úspěchu a neúspěchu’ Category

Ten den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je..

Ten den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu, Výroky o víře | No Comments »

Žádný muž nedosáhne skutečného úspěchu v tomto..

Žádný muž nedosáhne skutečného úspěchu v tomto světě, nezíská-li podporu žen. Oscar Wilde

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o světě, Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Lékaři jsou na tom nejlíp. Jejich úspěchy kolují..

Lékaři jsou na tom nejlíp. Jejich úspěchy kolují všude a jejich neúspěchy jsou pohřbívány. Jacques Tati

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Být připraven je nejdůležitější předpoklad..

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní..

Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť „nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu…“ Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

U žen má největší úspěch muž, který spojuje..

U žen má největší úspěch muž, který spojuje holičovu znalost lidí s výmluvností obchodního cestujícího s vysavači. Omar Sharif

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách, Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť…

Neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť. Neuspieť nieje hanba. Hanba je báť sa vstať a skúsiť to znova. Benjamin Barber

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Věřím v slepé štěstí; jak jinak bych si mohl..

Věřím v slepé štěstí; jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které namám rád. Jean Cocteau

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o štěstí, Výroky o úspěchu a neúspěchu, Výroky o víře | No Comments »

Začínající aforista cituje klasiky – úspěšný..

Začínající aforista cituje klasiky – úspěšný aforista publikuje – konec aforisty je, když začne citovat sám sebe. Zdeňka Ortová

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti,..

Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší. George Abbot

Tags: , ,
Posted in Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »