Archive for the ‘Výroky o trestu’ Category

V našem nitru sedí jakýsi tichý soudce, který..

V našem nitru sedí jakýsi tichý soudce, který objektivně a bez předsudků posuzuje naše činy. Chválí nás a nebo nás trestá. Tohoto soudce nelze podplatit. Konáme-li zlé, jsme potrestáni. Jednáme-li dobře, jsme odměněni. Pouze naše nejlepší činy uspokojí tohoto soudce. Jenom v takovém případě si můžeme být jisti tou nejlepší odměnou. Jan Berwid-Buquoy

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu | No Comments »

O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo..

O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě. Lucius Annaeus Seneca

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti, Výroky o trestu | No Comments »

Život: doživotní trest smrti…

Život: doživotní trest smrti. Julian Tuwim

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o trestu, Výroky o životě | No Comments »

V přísnosti, již někdejší zhýralci projevují vůči..

V přísnosti, již někdejší zhýralci projevují vůči mládeži, bývá cosi obzvláště ošklivého. Trestají mládež i za své někdejší přestupky a snad se mstí i za svou nynější nemohoucnost. Ivo Andrić

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o trestu | No Comments »

Dobře potrestat může jen ten, kdo má rád…

Dobře potrestat může jen ten, kdo má rád. Zdeněk Matějček

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu | No Comments »

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn nebo, aby..

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn nebo, aby nebyl potrestán, není sám sebou nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých. Dává tak nad sebou ostatním moc a vydává se na pospas cukru a biči. Reinhard K. Sprenger

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu | No Comments »

Nikdy s psaním nepřestanu. A to i přes to, že..

Nikdy s psaním nepřestanu. A to i přes to, že trest smrti nade mnou nikdo nezrušil. Vždycky budu psát proti náboženskému fundamentalismu. Jsem ateistka. Nevěřím na modlení, věřím na práci. A moje práce je být autorkou. Mojí zbraní je přitom moje pero… Taslima Nasrinová

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o smrti, Výroky o trestu, Výroky o víře | No Comments »

Tichými kroky a pozdě, přece však přichází trest…

Tichými kroky a pozdě, přece však přichází trest. Albius Tibullus

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu | No Comments »

Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku..

Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost… William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o trestu | No Comments »

Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si..

Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno. Johann Wolfgang Goethe

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o manželství, Výroky o trestu | No Comments »