Archive for the ‘Výroky o trestu’ Category

Důvěryhodný charakter je základním kamenem..

Důvěryhodný charakter je základním kamenem hospodářského úspěchu. Budete se možná velice divit, ale nejdůležitějším prvkem obchodního světa je férovost a poctivost. Kdo, coby „podnikatel“, krade, tuneluje, nedodržuje smlouvy a sliby, nekončí jako miliardář, nýbrž jako dlouholetý trestanec za mřížemi kriminálu. Jeho životní úroveň je potom nejnižší ze všech… Jan Berwid-Buquoy

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o trestu, Výroky o úspěchu a neúspěchu, Výroky o životě | No Comments »

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři,..

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut. Peirre Veron

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o trestu, Výroky o životě | No Comments »

Císař, který netrestá udavače, je k udávání přímo..

Císař, který netrestá udavače, je k udávání přímo podněcuje. Domitian

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu | No Comments »

Zákon má: přikazovat, zakazovat, povolovat,..

Zákon má: přikazovat, zakazovat, povolovat, trestat. Herennius Modestinus

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu, Výroky o zákonu | No Comments »

Ke zlu nejvíce ponouká naděje na beztrestnost…

Ke zlu nejvíce ponouká naděje na beztrestnost. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu | No Comments »

Právo zabíjet je právo, které mají jen lékaři s..

Právo zabíjet je právo, které mají jen lékaři s povolením fakulty a smějí je vykonávat beztrestně. Moliere

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu | No Comments »

Celý život je trestem…

Celý život je trestem. Lucius Annaeus Seneca

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu, Výroky o životě | No Comments »

Věčné nicnedělání je vlastně trest pekelný – zdá..

Věčné nicnedělání je vlastně trest pekelný – zdá se však, že ho zatím mnozí pokládají za rajskou blaženost. Charles Louis Montesquieu

Tags: , ,
Posted in Výroky o trestu | No Comments »

Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před..

Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne. Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost. Giacomo Casanova

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o trestu | No Comments »

Láska je trest za to, že nenecháme, aby zůstalo..

Láska je trest za to, že nenecháme, aby zůstalo jen při rozmnožování. Helmar Nahr

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o trestu | No Comments »