Archive for the ‘Výroky o tajemství’ Category

Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že..

Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že je nutno je skrývat a zamlčovat, nejen z důvodů estetických, nýbrž z důvodů čistě humánních. Pravda například. Friedrich Nietzsche

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o světě, Výroky o tajemství | No Comments »

Moderní humor, to je někdy skrývané zoufalství…

Moderní humor, to je někdy skrývané zoufalství. Bertrand Russell

Tags: , ,
Posted in Výroky o tajemství | No Comments »

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se..

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími – řekni jen něco a zbytek zataj! Homér

Tags: , ,
Posted in Výroky o tajemství, Výroky o víře | No Comments »

Ludikativní základně Švankmajerovy tvorby nejde..

Ludikativní základně Švankmajerovy tvorby nejde ovšem jen o sarkasmus a o negaci negace. S jejím pozitivním aspektem se setkáváme nejzřetelněji v jeho experimentaci s taktilními objekty. Zde už hra získává čistě noetickou funkci v rovině surrealistické fenomenologie imaginace, která má zpřístupnit skryté vztahy mezi nevědomím a uvědomovacím procesem. Podobně jako se jeho objekty a koláže […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o tajemství | No Comments »

Tajemství jak být šťastný je prosté: nemít potřeb..

Tajemství jak být šťastný je prosté: nemít potřeb a nespěchat. Jaromír John

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí, Výroky o tajemství | No Comments »

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti…

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti. Oscar Wilde

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o smrti, Výroky o tajemství | No Comments »

Věci, které lidé dělají, nemohou být za žádných..

Věci, které lidé dělají, nemohou být za žádných okolností důležitější než svět sám. A tak bojovník svět považuje za nekonečné tajemství a lidskou činnost za nekonečné bláznovství. Don Juan Matus Carlos Castaneda

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o hlouposti, Výroky o světě, Výroky o tajemství, Výroky o válce | No Comments »

Spoustu svých básní jsem si mohl ušetřit, měl bych..

Spoustu svých básní jsem si mohl ušetřit, měl bych teď kapitál a mohl žit tak nevázaně, jak by se mi zlíbilo. To věčně koktané tajemství přírody. Narudlé dřevo olše a žlutý lišejník na kmeni topolu přičinlivě rozmělnovaný přežvykující jednotou místa, času a jednání. Günter Eich

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o tajemství | No Comments »

Ty oči mě zaplavovali zvláštním mocným zmatkem. Z..

Ty oči mě zaplavovali zvláštním mocným zmatkem. Z těch neproniknutelných očí vycházelo nekonečné kouzlo, nyvé jako závan větříku, svůdné jako pohasínající obloha za šeříkových, růžových a modrých soumraků, trochu melancholické jako noc přicházejíc za nimi! Ty oči skrývají v sobě tajemství toho, co se zdá a neexistuje, co se může objevit v pohledu ženy a […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách, Výroky o tajemství | No Comments »

Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina,..

Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“ „Ano, jistě,“ řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve svitu měsíce. „Poušť je krásná…,“ dodal. A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic… Neslyšíme nic… A přece něco září v tichu… „Poušť je krásná právě tím, že […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách, Výroky o pravdě, Výroky o tajemství | No Comments »