Archive for the ‘Výroky o světě’ Category

Láska je pro ženu jediná dostupná moudrost tohoto..

Láska je pro ženu jediná dostupná moudrost tohoto světa. Berthold Auerbach

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o moudrosti, Výroky o světě | No Comments »

Kdybych byl obmezen po všechny své dny na kout..

Kdybych byl obmezen po všechny své dny na kout podkrovní světničky jako pavouk, svět by byl pro mne právě tak široký, pokud bych měl kolem sebe své myšlenky. Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Svět se zakládá na příkladu vládce…

Svět se zakládá na příkladu vládce. Claudius Claudianus

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

V počestnost nemůžete věřit, dokud jste jí sami..

V počestnost nemůžete věřit, dokud jste jí sami nedosáhli. Lépe je zachovat se čistým a průzračným, neboť jste okno, jímž musíte vidět svět. George Bernard Shaw

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o víře | No Comments »

Náboženství je loajalita ke světu…

Náboženství je loajalita ke světu. Alfred North Whitehead

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o světě | No Comments »

Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že..

Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že je nutno je skrývat a zamlčovat, nejen z důvodů estetických, nýbrž z důvodů čistě humánních. Pravda například. Friedrich Nietzsche

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o světě, Výroky o tajemství | No Comments »

Kat má zpravidla víc možností k optimistickému..

Kat má zpravidla víc možností k optimistickému pohledu na svět než jeho oběť. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Historii je nutno studovat i jako historii..

Historii je nutno studovat i jako historii současnosti. To se nedá odtrhnout. Každý pohled na historický fakt minulosti, je vždy poznamenán vaším světonázorem, vaším pojetím i tím, co zrovna prožíváte a v jakém prostředí žijete. Václav Vrabec

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka..

Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka lhostejným k vnějšímu světu. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o světě | No Comments »

Na světě je možno všechno dokázat, jen jedno nelze..

Na světě je možno všechno dokázat, jen jedno nelze – usmířit dvě dámy. Nikolaj Vasilijevič Gogol

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o světě | No Comments »