Archive for the ‘Výroky o světě’ Category

Svět přišel o mnoho výborných kuchařů proto, že se..

Svět přišel o mnoho výborných kuchařů proto, že se dali na umění. Paul Gauguin

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Lidi do sebe cpou pitomosti, stará melodramata..

Lidi do sebe cpou pitomosti, stará melodramata přešitá na moderní fazónu, obrázkové idyly a utahané romance, aby se nezalkli ze samých továren, elektroniky, or-ganizace práce, cest do vesmíru a politiky bloků. Je to protiváha. Je to hradba proti beznaději, do které by se musel lidský rod propadnout, kdyby si uvědomil, co udělal ze světa, který […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o mládí a stáři, Výroky o světě | No Comments »

Láska vdaných žen je hodna všeho na světě, jenom..

Láska vdaných žen je hodna všeho na světě, jenom jejich manželé to nevěděli. Oscar Wilde

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o manželství, Výroky o světě | No Comments »

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů:..

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody. Avicenna

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě | No Comments »

Ó člověče dvojího vidění! Zavři jedno oko a otevři..

Ó člověče dvojího vidění! Zavři jedno oko a otevři druhé. Zavři jedno vůči světu a všemu, co je v něm, a otevři druhé před svatozáří krásy Milovaného. Bahá´u´lláh

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o světě | No Comments »

Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku..

Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy všechny lidi na světě. William Saroyan

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o nenávisti, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o světě | No Comments »

Láska … je to nejtragičtější na světě a v..

Láska … je to nejtragičtější na světě a v životě, láska je dítětem klamu a matkou zklamání, láska je útěchou v bezútěšnosti, jediným lékem proti smrti, jsouc její sestrou. Giacomo Leopardi

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o smrti, Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Kapitalismus založený na tržním principu funguje..

Kapitalismus založený na tržním principu funguje dobře v rozvinutém světě, ale záchrana dětí z rozvojových zemí vyžaduje naše lidské hodnoty a náš soucit. Samotný trh nestačí. Bill Gates

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě | No Comments »

Je svět nemocný? Bylo by to ohromné – mohli bychom..

Je svět nemocný? Bylo by to ohromné – mohli bychom doufat, že se uzdraví. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o světě, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Poněvadž součástí milované ženy se stalo všechno,..

Poněvadž součástí milované ženy se stalo všechno, co je na světě krásného, jste najednou odhodláni dělat vše, co lze na světě dělat krásného. Stendhal

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách, Výroky o světě | No Comments »