Archive for the ‘Výroky o strachu’ Category

Bohatství a statky jeví tím, čím skutečně jsou,..

Bohatství a statky jeví tím, čím skutečně jsou, tedy ohromným a přebujelým strojem vynalezeným k zajištění trochy zanedbatelného pohodlí … Bohatství a statky jsou nesmírným předivem, k jehož napnutí je třeba celoživotního úsilí, jež každou chvíli hrozí zavalit svého majitele a jež, dokud drží, ač může člověka ušetřit trochy drobného nepohodlí, nedokáže ochránit před žádnou […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích, Výroky o smrti, Výroky o strachu, Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »

Omamuje mě, svádí a já ztrácím klid, jdu za ní a..

Omamuje mě, svádí a já ztrácím klid, jdu za ní a děsím se. Bojím se jí jako pasti a toužím po ní jako po ochlazeném nápoji, když mám žízeň. Podléhám jejímu kouzlu a blížím se k ní se strachem, jaký by měl muž podezíraný z toho, že je obratný zloděj. U ní cítím neodůvodnitelné nadšení […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o mužích a ženách, Výroky o strachu | No Comments »

Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují,..

Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska k pravdě a reálný strach, který k ní mají. Romain Rolland

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o pravdě, Výroky o strachu | No Comments »

Černé svědomí je strach, který plení organismus..

Černé svědomí je strach, který plení organismus stejně jako kouření či alkohol. Jiří Švejda

Tags: , ,
Posted in Výroky o alkoholu, Výroky o strachu | No Comments »

Významní ľudia môžu byť zabití, ale nemôžu byť..

Významní ľudia môžu byť zabití, ale nemôžu byť zastrašení. Napoleon Bonaparte

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o strachu | No Comments »

Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti..

Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi. Konfucius

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o strachu | No Comments »

Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o..

Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o pravdě, Výroky o strachu | No Comments »

Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická..

Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo Vás. Bude pryč, zůstanete jen Vy. Frank Herbert

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o strachu | No Comments »

Překonávat strach je méně děsivé než žít s..

Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci. Susan Jeffersová

Tags: , ,
Posted in Výroky o strachu, Výroky o životě | No Comments »

Palčivou touhu po bohatství nikdy nepřekonáme,..

Palčivou touhu po bohatství nikdy nepřekonáme, aniž ji neukojíme; ti, kdo bohatství mají, trápí se nejenom touhou nabýti ještě většího majetku, nýbrž i strachem, že přijdou o to, co už mají. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o strachu | No Comments »