Archive for the ‘Výroky o štěstí’ Category

Dříve, než nepřítel dosáhl pražské silnice, se obě..

Dříve, než nepřítel dosáhl pražské silnice, se obě vojska dostala k sobě tak blízko, že nebylo dost dobře možné ustoupit. Museli tedy Jeho Knížecí Milost pan generál a hrabě Hohenlohe zvolit vhodné místo, které leželo u obory zvané Hvězda a bylo díky přírodě tak výhodné, že nepřítel nemohl zaútočit ani zleva ani zprava. Přijeli ke […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o nepřátelství, Výroky o štěstí | No Comments »

Kdo chytá štěstí, je sám chycen…

Kdo chytá štěstí, je sám chycen. Alois Jirásek

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí | No Comments »

Štěstí není ani mimo nás, ani v nás – je v Bohu…

Štěstí není ani mimo nás, ani v nás – je v Bohu. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o štěstí | No Comments »

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má..

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí. Lucius Annaeus Seneca

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o štěstí | No Comments »

Šťastný je ten, kto ma priateľov a smie byť..

Šťastný je ten, kto ma priateľov a smie byť priateľom iných. Adalbert Ludwig Balling

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o štěstí | No Comments »

Štěstí člověka nezávisí na jeho síle, ale na jeho..

Štěstí člověka nezávisí na jeho síle, ale na jeho náladě. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o štěstí | No Comments »

Některé ženy jsou stvořeny k tomu zanechat jednoho..

Některé ženy jsou stvořeny k tomu zanechat jednoho dne po sobě šťastného vdovce. Robert Lembke

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o štěstí | No Comments »

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí..

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat. Johann Wolfgang Goethe

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o štěstí | No Comments »

Láska bez vznešených úmyslů – to je jen řada..

Láska bez vznešených úmyslů – to je jen řada probdělých nocí v milostném objetí s cílem být uspokojen, nikoliv šťasten. François Fénelon

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o štěstí | No Comments »

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již..

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle

Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí | No Comments »