Archive for the ‘Výroky o spravedlnosti’ Category

Nemožno žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne a..

Nemožno žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne a spravodlivo. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o spravedlnosti, Výroky o životě | No Comments »

Spravedlnost existuje v pekle. V nebi panuje..

Spravedlnost existuje v pekle. V nebi panuje milost. -str. 401 Juli Zehová

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si..

Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si zasloužili toto privilegium? Ramón Sánchez

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Nenávisť môže byť i spravodlivá, ľahostajnosť..

Nenávisť môže byť i spravodlivá, ľahostajnosť nikdy. James Dewar

Tags: , ,
Posted in Výroky o nenávisti, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje..

Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě. Martin Luther King

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti, Výroky o světě | No Comments »

Noc není spravedlivá. Spojuje ty, kteří se..

Noc není spravedlivá. Spojuje ty, kteří se nemilují, a rozděluje ty, kteří se milují. Dušan Radović

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Idealista je spravedlivý člověk, který obelhává..

Idealista je spravedlivý člověk, který obelhává sebe samého stejně jako ostatní. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Být ovládán znamená být sledován, pod dohledem,..

Být ovládán znamená být sledován, pod dohledem, špehován, veden, uzákoněn, reglementován, ohrazen, indoktrinován, přesvědčován, kontrolován, oceňován, odhadován, cenzurován, komandován lidmi, kteří nemají ani nárok, ani znalost, ani ctnost. Být ovládán znamená být při každém pohybu zaznemenán, zaprotokolován, zaregistrován, ohodnocen, orazítkován, změřen, oceněn, zdaněn, puncován, propuštěn, zmocněn, oznámkován, pokárán, zaneprázdněn, vyřazen, usměrněn, korigován. Pod záminkou veřejné […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lži, Výroky o spravedlnosti, Výroky o zákonu | No Comments »

Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil..

Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti – říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát. Xenofón

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o spravedlnosti, Výroky o vzdělání | No Comments »

Máte statečné srdce a smysl pro spravedlnost. A to..

Máte statečné srdce a smysl pro spravedlnost. A to je právě to, co dělá člověka člověkem. Karel May

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o spravedlnosti | No Comments »