Archive for the ‘Výroky o spravedlnosti’ Category

Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil..

Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy. Albert Einstein

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Pozemská moc se Boží podobá, když spravedlnost..

Pozemská moc se Boží podobá, když spravedlnost mírněna je milostí. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Provinilce káráme víc z holedbavosti než ze..

Provinilce káráme víc z holedbavosti než ze spravedlnosti – nechceme je napravit, nýbrž ukázat, jak jsme sami bezúhonní. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost…

Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost. Tomáš Akvinský

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Tomu, kdo usiluje o spravedlnost, ačkoli ví, že mu..

Tomu, kdo usiluje o spravedlnost, ačkoli ví, že mu tím vzniknou jenom nevýhody, patří požehnání Boha. Jan Nepomucký

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Pravda může být nespravedlivá…

Pravda může být nespravedlivá. Simone de Beauvoirová

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Není hrdinou ten, kdo není hrdinský ve..

Není hrdinou ten, kdo není hrdinský ve spravedlnosti. Zarathuštra

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Budiž učiněno zadost spravedlnosti, třeba by proto..

Budiž učiněno zadost spravedlnosti, třeba by proto musil zahynouti svět! Ferdinand I. Dobrotivý

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti, Výroky o světě | No Comments »

Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než..

Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než spravedlivá válka. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o spravedlnosti, Výroky o válce | No Comments »

Spravedlnost bez síly a síla bez spravedlnosti je..

Spravedlnost bez síly a síla bez spravedlnosti je strašné neštěstí. Joseph Joubert

Tags: , ,
Posted in Výroky o neštěstí, Výroky o spravedlnosti | No Comments »