Archive for the ‘Výroky o spravedlnosti’ Category

Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů,..

Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů, oslepen a přibit na kříž, aby si uvědomil, že není žádoucí chtít být spravedlivým, nýbrž jeviti se tak. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Spravedlnost je jen v pekle; v nebi je milost, a..

Spravedlnost je jen v pekle; v nebi je milost, a na zemi je kříž. Gertrud von Le Fort

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Nevadí, že ma odsúdite, história ma ospravedlní…

Nevadí, že ma odsúdite, história ma ospravedlní. Fidel Castro

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovídám:..

Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovídám: o republice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. O republice všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích, Výroky o spravedlnosti, Výroky o vzdělání | No Comments »

Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po..

Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po spravedlnosti a pravdě udělala více pro zlepšení podmínek ve společnosti než vypočítavá politická chytrost, která nakonec vyvolává všeobecnou nedůvěru. Kdo může pochybovat o tom, že Mojžíš byl lepším vůdcem lidstva než Machiavelli? Albert Einstein

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o pravdě, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez..

Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlonosti je tyranie. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Žárlivostí chceme mnohdy sami sobě ospravedlnit..

Žárlivostí chceme mnohdy sami sobě ospravedlnit vlastní nevěru. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o nevěře, Výroky o spravedlnosti, Výroky o žárlivosti | No Comments »

Spisovatel není mluvčím lidu, ani vtělením..

Spisovatel není mluvčím lidu, ani vtělením spravedlnosti. Jeho hlas je sice slabý, ale v této slabosti je skutečná opravdovost. Kao Sing-ťien

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a..

Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé. Aulus Cornelius Celsus

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Když se uvažuje o tom, jak dobře spravovat obec,..

Když se uvažuje o tom, jak dobře spravovat obec, musí se postupovat jen podle spravedlnosti a zdravého rozumu. Prótagorás

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o spravedlnosti | No Comments »