Archive for the ‘Výroky o spravedlnosti’ Category

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu..

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví. Tomáš Garrigue Masaryk

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o nepřátelství, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Být k ženám naprosto spravedlivý znamená..

Být k ženám naprosto spravedlivý znamená svrchovatě jim křivdit. Anatole France

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí,..

Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží – v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími. Honoré de Balzac

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Žádat o radu znamená hledat ospravedlnění pro..

Žádat o radu znamená hledat ospravedlnění pro rozhodnutí, které jsme už učinili. Julian Tuwim

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Poznej sebe sama – a potom posuď spravedlivě,..

Poznej sebe sama – a potom posuď spravedlivě, stojíš-li za to, aby tě poznávali i druzí. Otto František Babler

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Lidé i události potřebují spravedlivý odstup: co..

Lidé i události potřebují spravedlivý odstup: co se nám na dálku moc nelíbí, zblízka se nám líbí ještě míň. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře,..

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o rozkoši, Výroky o spravedlnosti, Výroky o životě | No Comments »

Štáty bez spravodlivosti nie sú nič iné než..

Štáty bez spravodlivosti nie sú nič iné než rozsiahle bandy. Lucius Annaeus Seneca

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Oženiť sa preto, že ju milujeme – to je..

Oženiť sa preto, že ju milujeme – to je ospravedlnenie, nie dôvod. Marcel Achard

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Ti, kteří jsou ve svém úsudku spravedliví a..

Ti, kteří jsou ve svém úsudku spravedliví a poctiví, zaujímají vznešené postavení a vysokou hodnost. Bahá´u´lláh

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »