Archive for the ‘Výroky o spravedlnosti’ Category

Spravedlnost je vlastností mužů, laskavost..

Spravedlnost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen. Arthur Schopenhauer

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

I když mnozí lidé hrdinsky obětují život za věc,..

I když mnozí lidé hrdinsky obětují život za věc, není to důkazem, že je to věc spravedlivá. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o spravedlnosti, Výroky o životě | No Comments »

Hloupost a nespravedlnost mne popuzují k řevu. A..

Hloupost a nespravedlnost mne popuzují k řevu. A řvu ve svém koutě na hromadu věcí, „do nichž mi nic není.“ Gustave Flaubert

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti,..

Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce. Platón

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Po celou svou kariéru jsem šel právě za tímto..

Po celou svou kariéru jsem šel právě za tímto cílem – vytvořit Ameriku, která bude spravedlnější, soucitnější a jejíž rozmanité národy si budou lépe rozumět. Barack Obama

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí..

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Bible

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo..

Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku. Augustín

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o lásce, Výroky o spravedlnosti, Výroky o zákonu | No Comments »

Když uvážím, že je Bůh spravedlivý, bojím se o..

Když uvážím, že je Bůh spravedlivý, bojím se o svou zemi. Thomas Jefferson

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Jedna spravedlnost je mocnější než tisíc zbraní…

Jedna spravedlnost je mocnější než tisíc zbraní. Sun Tzu

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Bez úplné spravedlnosti vůbec není možné vést..

Bez úplné spravedlnosti vůbec není možné vést stát. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o spravedlnosti | No Comments »