Archive for the ‘Výroky o smrti’ Category

Raději živé chyby než mrtvou dokonalost…

Raději živé chyby než mrtvou dokonalost. Georges Duhamel

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Bůh, který viděl vše, i člověka: ten bůh musil..

Bůh, který viděl vše, i člověka: ten bůh musil zemříti! Člověk nesnese, aby takový svědek žil. Friedrich Nietzsche

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Ideje jsou na tom lépe než my – mohou vstát z..

Ideje jsou na tom lépe než my – mohou vstát z mrtvých. Leszek Kumor

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Lhostejnost je ochromení duše, předčasná smrt…

Lhostejnost je ochromení duše, předčasná smrt. Anton Pavlovič Čechov

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost…

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Alfred de Musset

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o smrti | No Comments »

Není lepší zemřít za věc, ve kterou věříme, jako..

Není lepší zemřít za věc, ve kterou věříme, jako je mír, než trpět za věc, v niž nevěříme, jako je válka? Albert Einstein

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o míru, Výroky o smrti, Výroky o válce, Výroky o víře | No Comments »

Všetko, čoho sa dotkne láska, stane sa..

Všetko, čoho sa dotkne láska, stane sa nesmrteľným. Romain Rolland

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o smrti | No Comments »

Chudý člověk má stejně nesmrtelnou duši jako lepší..

Chudý člověk má stejně nesmrtelnou duši jako lepší lidé. Henry Fielding

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Bůh, který viděl vše, i člověka: takový bůh musel..

Bůh, který viděl vše, i člověka: takový bůh musel zemřít! Člověk nesnese, aby takový svědek žil. Friedrich Nietzsche

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Buďto v tomto světě žiješ, a už sis tedy zvykl;..

Buďto v tomto světě žiješ, a už sis tedy zvykl; nebo odtud odcházíš, a to jsi právě chtěl; anebo umíráš, a máš doslouženo. Nic čtvrtého není; nuže tedy – buď dobré mysli! Marcus Aurelius

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »