Archive for the ‘Výroky o smrti’ Category

Pro člověka, který splnil svou povinnost, je smrt..

Pro člověka, který splnil svou povinnost, je smrt přirozená a vítaná právě tak jako spánek. George Santayana

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je..

Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt. Hegesias z Kyrény

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o moudrosti, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Umírání je velmi smutná a chmurná záležitost. Moje..

Umírání je velmi smutná a chmurná záležitost. Moje rada je nemít s tím nic společného. William Somerset Maugham

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o smutku | No Comments »

Hanba vlasti je i mojí hanbou, rána vlasti je i..

Hanba vlasti je i mojí hanbou, rána vlasti je i mojí ranou, smrt vlasti je i mojí smrtí – ale také její život je i mým životem, také její sláva je i mou slávou. Pavel Jozef Šafárik

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Řekl jsem životu: Chtěl bych slyšet hovořit smrt…

Řekl jsem životu: Chtěl bych slyšet hovořit smrt. A život promluvil trochu hlasitěji a řekl: Teď ji slyšíš! Khalil Gibran

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš…

Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak. Karl Kraus

Tags: , ,
Posted in Výroky o jídle a hladu, Výroky o knihách, Výroky o smrti | No Comments »

Nesmrtelnost není zaručena, avšak každý rozumný by..

Nesmrtelnost není zaručena, avšak každý rozumný by měl na ni vsadit, neboť konec konců nic neztrácí. Voltaire

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o smrti | No Comments »

Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem!..

Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem! Eurípidés

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Zemřít není všechno. Je třeba zemřít včas…

Zemřít není všechno. Je třeba zemřít včas. Jean-Paul Sartre

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Filozofie náboženství byla vždy orientována na..

Filozofie náboženství byla vždy orientována na smrt místo na život. Náboženství učí, že důležité je to, co přichází po životě, zatímco to, co se stane před smrtí, nemá žádný význam. Dosud náboženství uctívalo smrt, ale neprojevovalo žádnou úctu k životu. Nikde nenacházíme radostné přijímání květů a plodů života; všude nacházíme úporné lpění na mrtvých květech. […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »