Archive for the ‘Výroky o smrti’ Category

Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve..

Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve strachu před smrtí. Démokritos

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o nenávisti, Výroky o smrti, Výroky o strachu, Výroky o životě | No Comments »

Byl jsem překvapen, jak pěkně o něm mluví – než..

Byl jsem překvapen, jak pěkně o něm mluví – než jsem zjistil, že je po smrti. Pavel Kosorin

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Proti narození a smrti nemáš léku. V mezidobí..

Proti narození a smrti nemáš léku. V mezidobí zachovej radost. George Santayana

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Co se mě týče, nedokážu v sobě zahlédnout primární..

Co se mě týče, nedokážu v sobě zahlédnout primární úzkost ze smrti. Je to ve mně jen chladná myšlenka, jíž schází jakákoliv síla a takříkajíc zakotvení v existenci. Paul Ricoeur

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji..

Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni. Thomas Mann

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o smrti | No Comments »

Do boje jdi vesele, neboť mrtví, kteří se nesmějí,..

Do boje jdi vesele, neboť mrtví, kteří se nesmějí, jsou oškliví. Jack London

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Ani na slunce ani na smrt se nepodíváš zpříma…

Ani na slunce ani na smrt se nepodíváš zpříma. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli..

O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více než svým životem. George Bernard Shaw

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti…

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti. Démokritos

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Historie učí, že i největší osobnosti jsou..

Historie učí, že i největší osobnosti jsou nepostradatelné jen do své smrti. G. M. Trevelyan

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »