Archive for the ‘Výroky o smrti’ Category

Ani trochu se nebojím zemřít…

Ani trochu se nebojím zemřít. Charles Darwin

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Láska překonává smrt i strach ze smrti. Jen jí..

Láska překonává smrt i strach ze smrti. Jen jí vděčí lidé za to, že jsou na světě a že žijí. Ivan Sergejevič Turgeněv

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o smrti, Výroky o strachu, Výroky o světě | No Comments »

„Padl souboji“, jak romanticky to zní. V překladu:..

„Padl souboji“, jak romanticky to zní. V překladu: „Zemřel, když se mu nepodařilo zabít.“ George Bernard Shaw

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Člověk je do té míry mrtvý, do jaké nedokáže..

Člověk je do té míry mrtvý, do jaké nedokáže komunikovat. Je do té míry živý, do jaké míry komunikovat dokáže. Lafayette Ronald Hubbard

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Duše neexistuje. Ptá-li se někdo, kam odchází duše..

Duše neexistuje. Ptá-li se někdo, kam odchází duše po smrti, ptá se jako ten, kdo se táže, kam odchází plamen, když svíce zhasne. Vladimír Vondráček

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Člověk začne chápat život, teprve když začne..

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt. Jiří Hubač

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale..

Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale že zestárne a stane se nepěkným. Lafayette Ronald Hubbard

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Ó synu touhy! Popřej sluch tomuto: Nikdy smrtelné..

Ó synu touhy! Popřej sluch tomuto: Nikdy smrtelné oko nepozná věčnou krásu, a neživé srdce se bude těšit vždy jen uvadlým květem. Neboť rovný hledá rovného a raduje se ze společnosti sobě podobného. Bahá´u´lláh

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech, Výroky o smrti | No Comments »

Cítíme netoliko, co krásného, ale i co dobrého,..

Cítíme netoliko, co krásného, ale i co dobrého, pravdivého jest. Cítiti jest žíti, žíti jest cítiti. Bez citu – cepenělost i smrt. Josef Jungmann

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější,..

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »