Archive for the ‘Výroky o smrti’ Category

Duše neexistuje. Ptá-li se někdo, kam odchází duše..

Duše neexistuje. Ptá-li se někdo, kam odchází duše po smrti, ptá se jako ten, kdo se táže, kam odchází plamen, když svíce zhasne. Vladimír Vondráček

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Člověk začne chápat život, teprve když začne..

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt. Jiří Hubač

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale..

Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale že zestárne a stane se nepěkným. Lafayette Ronald Hubbard

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Ó synu touhy! Popřej sluch tomuto: Nikdy smrtelné..

Ó synu touhy! Popřej sluch tomuto: Nikdy smrtelné oko nepozná věčnou krásu, a neživé srdce se bude těšit vždy jen uvadlým květem. Neboť rovný hledá rovného a raduje se ze společnosti sobě podobného. Bahá´u´lláh

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech, Výroky o smrti | No Comments »

Cítíme netoliko, co krásného, ale i co dobrého,..

Cítíme netoliko, co krásného, ale i co dobrého, pravdivého jest. Cítiti jest žíti, žíti jest cítiti. Bez citu – cepenělost i smrt. Josef Jungmann

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější,..

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Kdykoliv má můj přítel úspěch, něco ve mně umírá…

Kdykoliv má můj přítel úspěch, něco ve mně umírá. Gore Vidal

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o smrti, Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Viděno z té lepší stránky je smrt jednou z mála..

Viděno z té lepší stránky je smrt jednou z mála věcí, kterou lze realizovat pohodlně v leže. Woody Allen

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o smrti | No Comments »

Živý pěšák je víc než mrtvý generál…

Živý pěšák je víc než mrtvý generál. Napoleon Bonaparte

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Živý darebák je víc než mrtvý císař…

Živý darebák je víc než mrtvý císař. Napoleon Bonaparte

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »