Archive for the ‘Výroky o smrti’ Category

Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit,..

Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit, nýbrž je jisté, že po celou věčnost nebudeme již existovati. A tu ty, který nejsi pánem zítřka, odkládáš své štěstí na dobu pozdější. Život pak míjí v samém prodlévání a jeden jako druhý umíráme, aniž jsme našli pro sebe volnou chvíli. Epikúros

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o štěstí, Výroky o životě | No Comments »

Lidé obyčejní žijí do smrti, lepší lidé teprve po..

Lidé obyčejní žijí do smrti, lepší lidé teprve po smrti. František Vymazal

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě..

Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými. Charles Spurgeon

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o smrti, Výroky o víře | No Comments »

Čin dobrý, umírá-li nepochválen, jich tisíc ubíjí,..

Čin dobrý, umírá-li nepochválen, jich tisíc ubíjí, jež za ním jdou. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Odneste ho simulanta, řekl Bautze, když zjistil,..

Odneste ho simulanta, řekl Bautze, když zjistil, že je muž mrtev. Jaroslav Hašek

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o smrti | No Comments »

Vyhnanec bez domova je jako mrtvý bez hrobu…

Vyhnanec bez domova je jako mrtvý bez hrobu. Publilius Syrus

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Staří Řekové měli ve vědě pěkně našlápnuto, kdyby..

Staří Řekové měli ve vědě pěkně našlápnuto, kdyby se takhle pokračovalo, byli bychom nesmrtelní už dnes. Marvin Minsky

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o smrti | No Comments »

Nesmrtelnost lidí uchovává papír…

Nesmrtelnost lidí uchovává papír. Plinius starší

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy je treba minúť..

Nie je ľahké žiť po smrti. Niekedy je treba minúť na to celý život. Stanisław Jerzy Lec

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Koho bozi milují, ten umírá mlád..

Koho bozi milují, ten umírá mlád Titus Maccius Plautus

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mládí a stáři, Výroky o smrti | No Comments »