Archive for the ‘Výroky o smrti’ Category

Správně vychovaný muž žije u své milenky a umírá u..

Správně vychovaný muž žije u své milenky a umírá u své manželky. Henry Becque

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o manželství, Výroky o mužích a ženách, Výroky o smrti | No Comments »

Smířili nás, objali jsme se a od té chvíle jsme..

Smířili nás, objali jsme se a od té chvíle jsme nepřáteli na smrt. Alain-René Lesage

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství, Výroky o smrti | No Comments »

Leňošenie bez vzdelávania znamená smrť a hrob pre..

Leňošenie bez vzdelávania znamená smrť a hrob pre žijúceho človeka. Lucius Annaeus Seneca

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti | No Comments »

Z jakého rozumného důvodu bych se měl bavit..

Z jakého rozumného důvodu bych se měl bavit tajemstvím hvězd, maje ustavičně před očima vyhlídku na smrt nebo otroctví? Anaximenés

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o smrti, Výroky o tajemství | No Comments »

Život je zrodením k smrti…

Život je zrodením k smrti. Carl Gustav Jung

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a..

Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným. Sigmund Freud

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti | No Comments »

Láska … je to nejtragičtější na světě a v..

Láska … je to nejtragičtější na světě a v životě, láska je dítětem klamu a matkou zklamání, láska je útěchou v bezútěšnosti, jediným lékem proti smrti, jsouc její sestrou. Giacomo Leopardi

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o smrti, Výroky o světě, Výroky o životě | No Comments »

Odsouzenci k smrti dávají někdy najevo..

Odsouzenci k smrti dávají někdy najevo neohroženost a pohrdání, a ve skutečnosti je to jen strach postavit se tváří v tvář smrti – neohroženost a pohrdání znamená pro jejich mysl totéž co šátek přes jejich oči. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o strachu | No Comments »

Hrozné je žiť, ak človek nechce, ale asi oveľa..

Hrozné je žiť, ak človek nechce, ale asi oveľa horšie je byť nesmrteľným a nechcieť. Georg Christoph Lichtenberg

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti, Výroky o životě | No Comments »

Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby..

Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala. Francis Bacon

Tags: , ,
Posted in Výroky o smrti, Výroky o štěstí | No Comments »