Archive for the ‘Výroky o rozkoši’ Category

Mám pochybnosti. Všichni mi lidé jsme nástroje na..

Mám pochybnosti. Všichni mi lidé jsme nástroje na které se hraje, máme v sobě náboj smrti, rozkoše, vášně a touhy a když se vám podaří tento nástroj rozehrát, tak znějí struny temně nebo vysoko. Přes všechny pochybnosti se ale musíme pokusit je rozehrát. Jan Saudek

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o rozkoši, Výroky o smrti | No Comments »

Lože je místo, kde bujnosti třeba: tož naplň je..

Lože je místo, kde bujnosti třeba: tož naplň je vždycky všemožných rozkoší slastí, na něm vždy odlož svůj stud. Publius Ovidius Naso

Tags: , ,
Posted in Výroky o rozkoši | No Comments »

Choroba činí zdraví příjemným a dobrým, hlad..

Choroba činí zdraví příjemným a dobrým, hlad nasycení, námaha odpočinek. Hérakleitos

Tags: , ,
Posted in Výroky o jídle a hladu, Výroky o rozkoši, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci..

Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o bolesti, Výroky o člověku, Výroky o míru, Výroky o penězích, Výroky o rozkoši, Výroky o světě, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a..

Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky. Niccolo Machiavelli

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o rozkoši | No Comments »

I práce sama je rozkoší…

I práce sama je rozkoší. Marcus Manilius

Tags: , ,
Posted in Výroky o rozkoši | No Comments »

Umírněnost rozmnožuje příjemnost a zvětšuje..

Umírněnost rozmnožuje příjemnost a zvětšuje rozkoš. Démokritos

Tags: , ,
Posted in Výroky o rozkoši | No Comments »

Úřad je věc příjemná, ale velké je jeho břemeno…

Úřad je věc příjemná, ale velké je jeho břemeno. Walther

Tags: , ,
Posted in Výroky o rozkoši | No Comments »

K čemu by bylo přátelství, kdyby člověk nemohl..

K čemu by bylo přátelství, kdyby člověk nemohl říct přesně to, co si opravdu myslí. Každý přece dovede říkat věci příjemné, potěšit a lichotit! Jen pravý přítel nám však řekne věci nepříjemné a nebude váhat nás zranit. Oscar Wilde

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o přátelství, Výroky o rozkoši | No Comments »

Půvab hovoru se ženami je v tom, že v něm zůstává..

Půvab hovoru se ženami je v tom, že v něm zůstává mnoho nevyřčeného, a toto nevyřčené, které mezi muži působí trapně nebo alespoň fádně, je ve styku mezi mužem a ženou příjemné. Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o rozkoši | No Comments »