Archive for the ‘Výroky o rodičích a dětech’ Category

Otec Teilhard chtěl ukázat těm, kteří si myslí, že..

Otec Teilhard chtěl ukázat těm, kteří si myslí, že církev je zastaralá,… že křesťanství i církev jsou přímo v srdci světa, v jeho procesu hluboké transformace a že církev je připravena sdělit, že sama je schopna vnést do něj světlo, bez kterého je svět určen k zániku. Pedro Arrupe

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o náboženství, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Je ospravedlnitelné, zabíjet děti, je-li jasné, že..

Je ospravedlnitelné, zabíjet děti, je-li jasné, že mohou vyrůst, aby nám škodily, a v takové situaci jim může být ubližováno kdykoli, a nejen během boje s dospělými. Jicchak Šapira

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Znali se od vidění, ale po prvním dítěti ustalo i..

Znali se od vidění, ale po prvním dítěti ustalo i to. Oseka

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Buď vždy pravdivý, zvláště však k dítěti. Splň..

Buď vždy pravdivý, zvláště však k dítěti. Splň vše, co mu slíbíš, abys je nenaučil lži. kniha Talmud

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o pravdě, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Dítě je zviditelněná láska…

Dítě je zviditelněná láska. Novalis

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Ješitnost projevuje muž, který na své vlastní..

Ješitnost projevuje muž, který na své vlastní narozeniny blahopřeje svým rodičům. Robert Lembke

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže..

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným. George Bernard Shaw

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Darování rodičům: Budete-li bít své děti, budou..

Darování rodičům: Budete-li bít své děti, budou ony bít vaše vnuky. Dušan Radović

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

To je Mirek Dušín, ten ještě nikdy neřekl sprosté..

To je Mirek Dušín, ten ještě nikdy neřekl sprosté slovo. — bezejmenné dítě v epizodě komiksu Rychlé šípy Mirek Dušín

Tags: , ,
Posted in Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti,..

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Franz Kafka

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o světě | No Comments »