Archive for the ‘Výroky o pravdě’ Category

Pravda je věc relativní…

Pravda je věc relativní. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Štěstí a pravda kráčejí bok po boku. Proto nelze..

Štěstí a pravda kráčejí bok po boku. Proto nelze nazývat šťastným toho, kdo se nachází mimo pravdu. Lucius Annaeus Seneca

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o štěstí | No Comments »

Není pravda, že každý se bojí smrti, neboť nikdo..

Není pravda, že každý se bojí smrti, neboť nikdo neví, zda není naopak pro člověka nejvyšším požehnáním. Sókratés

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o pravdě, Výroky o smrti | No Comments »

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší…

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristotelés

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Nerozčiluj se, když máš pravdu, ani když má pravdu..

Nerozčiluj se, když máš pravdu, ani když má pravdu žena. Hádka bývá účelná jen v pochybných případech, kdy potřebuješ záležitost zatemnit. Jean Rostand

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o pravdě | No Comments »

Pes je velmi neprozřetelný. Nikdy se nestará o to,..

Pes je velmi neprozřetelný. Nikdy se nestará o to, máte-li pravdu nebo ne, neptá se, jste-li bohat či chud. Jste jeho kamarád… Drží se vás stále, aby vás potěšil, bděl nad vámi, a v krajním případě dal za vás i svůj život. Bláhový pes, bez rozumu a bez duše. Jerome Klapka Jerome

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o moudrosti, Výroky o penězích, Výroky o pravdě, Výroky o životě | No Comments »

Jelikož o žádném mínění nelze dokázat, že je..

Jelikož o žádném mínění nelze dokázat, že je pravdivé či nepravdivé, měla by být tolerována všechna. Pierre Bayle

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy…

Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy. Anton Pavlovič Čechov

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o mládí a stáři, Výroky o pravdě | No Comments »

Když jsi na pochybách, mluv pravdu…

Když jsi na pochybách, mluv pravdu. Mark Twain

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Kdo zná jen jedinou pravdu, musí moc lhát…

Kdo zná jen jedinou pravdu, musí moc lhát. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o pravdě | No Comments »