Archive for the ‘Výroky o pravdě’ Category

Slabosi sú ľudia, ktorí poznajú pravdu, ale..

Slabosi sú ľudia, ktorí poznajú pravdu, ale zastávajú ju len dovtedy, kým majú z nej prospech. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o pravdě | No Comments »

Pravda poskytuje istotu, ale až aj samotné jej..

Pravda poskytuje istotu, ale až aj samotné jej hľadanie poskytuje pokoj. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že..

Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že je nutno je skrývat a zamlčovat, nejen z důvodů estetických, nýbrž z důvodů čistě humánních. Pravda například. Friedrich Nietzsche

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě, Výroky o světě, Výroky o tajemství | No Comments »

Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se..

Pravda bez pozlátka, pravá demokracie nedvořící se mocným a nezdůrazňující vlastní velikost oproti „nižším“, sebevědomí Vyvoleného bez ješitnosti, nejhlubší cit bez sentimentálnosti, nevýslovná radost z práce, čistý a prostý poměr k Bohu a lidem, to byly vlastnosti jeho duše. A stálý tvůrčí neklid! Vidím Mistrovu ruku, která neustále, někdy i během přestávky v rozmluvě, nepokojně […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o pravdě | No Comments »

Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po..

Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po spravedlnosti a pravdě udělala více pro zlepšení podmínek ve společnosti než vypočítavá politická chytrost, která nakonec vyvolává všeobecnou nedůvěru. Kdo může pochybovat o tom, že Mojžíš byl lepším vůdcem lidstva než Machiavelli? Albert Einstein

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o pravdě, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Volej, až se dovoláš, a pravdu mluv, dokud se..

Volej, až se dovoláš, a pravdu mluv, dokud se pravda nestane. Karel Slavoj Amerling

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Pravda o sobě vypovídá dostatečně výmluvně…

Pravda o sobě vypovídá dostatečně výmluvně. Publilius Syrus

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Pomlouvat – lhát o někom. Říkat o někom pravdu…

Pomlouvat – lhát o někom. Říkat o někom pravdu. Ambrose Bierce

Tags: , ,
Posted in Výroky o lži, Výroky o pravdě | No Comments »

Nejsou špatné pravdy, jsou jen špatné zkušenosti…

Nejsou špatné pravdy, jsou jen špatné zkušenosti. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Je pravda, že tvrdá práce ještě nikdy nikoho..

Je pravda, že tvrdá práce ještě nikdy nikoho nezabila, ale já si říkám, proč to riskovat? Ronald Reagan

Tags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »