Archive for the ‘Výroky o přátelství’ Category

Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, neboť..

Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, neboť dobrý člověk, který se stal přítelem, stává se blahem do té míry jak ho milujeme. Tak v přátelství každý miluje vlastní blaho. Friedrich Nietzsche

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o přátelství | No Comments »

Stupeň přátelství zvaný křehký, je-li jeho předmět..

Stupeň přátelství zvaný křehký, je-li jeho předmět osoba chudá nebo všední, a důvěrný, je-li ta osoba bohatá nebo slavná. Ambrose Bierce

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o přátelství | No Comments »

Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky…

Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky. Erich Maria Remarque

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o přátelství | No Comments »

Najdôležitejšia otázka, ktorú si človek môže..

Najdôležitejšia otázka, ktorú si človek môže položiť, znie: Je vesmír priateľský? Albert Einstein

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o přátelství | No Comments »

Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají..

Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, jimž jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí. Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

Tags: , ,
Posted in Výroky o nenávisti, Výroky o přátelství | No Comments »

Přítele mám rád především proto, že má nedostatky,..

Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat. William Hazlitt

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Není natolik těžké za přítele umřít, jako najít..

Není natolik těžké za přítele umřít, jako najít přítele, za kterého hodno umřít. Miguel de Cervantes

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání..

Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř. Walther von der Vogelweide

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o víře | No Comments »

Remeselník, ktorý chce dobre pracovať, brúsi..

Remeselník, ktorý chce dobre pracovať, brúsi ostrie svojho náradia. Ži v priateľstve s najcnostnejšími. Konfucius

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Tělo je velmi pochybný přítel, protože produkuje..

Tělo je velmi pochybný přítel, protože produkuje věci, které nemáme rádi. Carl Gustav Jung

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »