Archive for the ‘Výroky o přátelství’ Category

Je mi přítelem Platón, ale větší přítelkyní je mi..

Je mi přítelem Platón, ale větší přítelkyní je mi pravda. Aristotelés

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o pravdě | No Comments »

Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem…

Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem. Ralph Waldo Emerson

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Být sám a bez přátel znamená vést život plný..

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o strachu, Výroky o životě | No Comments »

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je..

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o přátelství, Výroky o smrti | No Comments »

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku: dělí své..

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku: dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň. Marcel Achard

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o mužích a ženách, Výroky o přátelství | No Comments »

Většina lidí se raduje z méněcennosti svých..

Většina lidí se raduje z méněcennosti svých nejlepších přátel. Philip Stanhope

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o přátelství | No Comments »

Podává-li vám přítel obě ruce, můžete být klidný,..

Podává-li vám přítel obě ruce, můžete být klidný, neboť je máte obě na očích. Ambrose Bierce

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Těšit se z přítelových úspěchů, to vyžaduje velmi..

Těšit se z přítelových úspěchů, to vyžaduje velmi jemnou povahu. Oscar Wilde

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Přítelovu věrnost můžeme poznat pouze v bouři…

Přítelovu věrnost můžeme poznat pouze v bouři. Theodor Körner

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich..

K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstí rychle. Chylón

Tags: , ,
Posted in Výroky o neštěstí, Výroky o přátelství | No Comments »