Archive for the ‘Výroky o přátelství’ Category

Nech v priateľstve niet iného úmyslu ako vzájomné..

Nech v priateľstve niet iného úmyslu ako vzájomné hlboké spoznávanie sa. Chalíl Džibrán

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Proto tak málo žen zná přátelství, že se jim zdá..

Proto tak málo žen zná přátelství, že se jim zdá suchopárné, když poznaly lásku. François de la Rochefoucauld

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o přátelství | No Comments »

Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy..

Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nedlužit a nikdy si od nich nic nevypůjčovat. Kock

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o přátelství | No Comments »

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům..

Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám k prospěchu. René Descartes

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem…

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o přátelství | No Comments »

Vůbec se na sebe nezlobili. Dělali si jen..

Vůbec se na sebe nezlobili. Dělali si jen přátelské potíže. Jóža Mrázek-Hořický

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Priateľ by mal znášať priateľove slabosti…

Priateľ by mal znášať priateľove slabosti. William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Upřímný přítel je ten, kdo tě napomene, kdo ti..

Upřímný přítel je ten, kdo tě napomene, kdo ti řekne pravdu do očí; toho si važ! Božena Němcová

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství, Výroky o pravdě | No Comments »

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když..

Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Není člověka tak dokonalého a tak nezbytného svým..

Není člověka tak dokonalého a tak nezbytného svým přátelům, aby neměl vlastnosti, pro nějž by jej rádi oželeli. Jean de La Bruyere

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o přátelství | No Comments »