Archive for the ‘Výroky o penězích’ Category

Nemôže byť bohatstvo tam, kde sú ľudia zamestnaní..

Nemôže byť bohatstvo tam, kde sú ľudia zamestnaní vzájomným podvádzaním. Nemajú čas na vybudovanie hodnôt, teda ani na vytvorenie bohatstva. Tomáš Baťa

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o člověku, Výroky o penězích | No Comments »

Bohatství a statky jeví tím, čím skutečně jsou,..

Bohatství a statky jeví tím, čím skutečně jsou, tedy ohromným a přebujelým strojem vynalezeným k zajištění trochy zanedbatelného pohodlí … Bohatství a statky jsou nesmírným předivem, k jehož napnutí je třeba celoživotního úsilí, jež každou chvíli hrozí zavalit svého majitele a jež, dokud drží, ač může člověka ušetřit trochy drobného nepohodlí, nedokáže ochránit před žádnou […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích, Výroky o smrti, Výroky o strachu, Výroky o zdraví a nemoci, Výroky o životě | No Comments »

Ve chvíli, kdy tato kniha bude v tisku, se..

Ve chvíli, kdy tato kniha bude v tisku, se pravděpodobně zúčastním v Monte Carlu mezinárodního fóra na téma business ethics: Co může stát dělat proti korupci. Nejprve jsem váhal, jestli mám na tuto konferenci jet, protože si dovedu živě představit, jaké zploštělé, trivializované, povrchní, ofrněné, nafoukané, arogantní postoje tam budou od údajných odborníků na etiku […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách, Výroky o manželství, Výroky o penězích | No Comments »

Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho..

Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost, která vede jeho činy i myšlenky. Josef Čapek

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích | No Comments »

Kdo je kafka? Lonegen. Prachy na dřevo…

Kdo je kafka? Lonegen. Prachy na dřevo. Podraz

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »

Čím více se nořím do rodičovství, tím víc si..

Čím více se nořím do rodičovství, tím víc si uvědomuji, že své matce dlužím omluvu. Ray Romano

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Jsme vězni hodinových ručiček, otroky termínů a..

Jsme vězni hodinových ručiček, otroky termínů a služebníky našich bankovek. Jean Anouilh

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »

Bůh více mluví děvčetem než zlatem ku člověku,..

Bůh více mluví děvčetem než zlatem ku člověku, pročež miluj děvče víc než peníze. Kde oboje, tam lépe. Jakub Hron

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o penězích | No Comments »

Organizovaný zločin v Americe vynáší přes 40..

Organizovaný zločin v Americe vynáší přes 40 miliard dolarů ročně – a náklady na kancelářské potřeby jsou naprosto minimální. Woody Allen

Tags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »

Lidé žijící v pohodlném manželství se domnívají,..

Lidé žijící v pohodlném manželství se domnívají, že když jiné páry jsou na tom hůře, že to musí být jejich vina, právě tak jako se bohatí rádi domýšlejí, že chudí si sami způsobili chudobku a dobře jim tak. George Bernard Shaw

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o manželství, Výroky o penězích | No Comments »