Archive for the ‘Výroky o osudu’ Category

Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu,..

Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno. George Washington

Tags: , ,
Posted in Výroky o osudu, Výroky o přátelství | No Comments »

Počet úderov osudu si človek rozmnožuje sám…

Počet úderov osudu si človek rozmnožuje sám. Sextus Propertius

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o osudu | No Comments »

Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se..

Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence. Avicenna

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o osudu | No Comments »

Loos nám připravil půdu, umetl cestičku a bylo to..

Loos nám připravil půdu, umetl cestičku a bylo to homérské čištění – přesné, filosofické a logické. Tím Loos ovlivnil náš architektonický osud. – Le Corbusier Adolf Loos

Tags: , ,
Posted in Výroky o osudu | No Comments »

Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve..

Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud. Šalamoun

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o moudrosti, Výroky o osudu | No Comments »

Opravdové přátele rozdělí jenom smrt, nikoliv..

Opravdové přátele rozdělí jenom smrt, nikoliv osud. Johann Kaspar Lavater

Tags: , ,
Posted in Výroky o osudu, Výroky o přátelství, Výroky o smrti | No Comments »

Kdybychom znali dopředu své osudy, umírali bychom..

Kdybychom znali dopředu své osudy, umírali bychom nudou. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o osudu | No Comments »

Bohatí jsou vždy spokojeni s osudem chudých…

Bohatí jsou vždy spokojeni s osudem chudých. František Vymazal

Tags: , ,
Posted in Výroky o osudu, Výroky o penězích | No Comments »

Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si..

Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si můžeme vybírat sami. Julian Tuwim

Tags: , ,
Posted in Výroky o osudu, Výroky o přátelství, Výroky o štěstí | No Comments »

Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo..

Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval. Publilius Syrus

Tags: , ,
Posted in Výroky o osudu | No Comments »