Archive for the ‘Výroky o nepřátelství’ Category

Neexistuje žádné vítězství než takové, kdy..

Neexistuje žádné vítězství než takové, kdy nepřátelé i v duchu uznají, že jsou poraženi. Claudius Claudianus

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství | No Comments »

Takzvané shody jsou největší nepřátelé pravdy…

Takzvané shody jsou největší nepřátelé pravdy. Jaromír John

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství, Výroky o pravdě | No Comments »

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu..

Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví. Tomáš Garrigue Masaryk

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o nepřátelství, Výroky o spravedlnosti | No Comments »

Tělo mrtvého nepřítele páchne vždy příjemně…

Tělo mrtvého nepřítele páchne vždy příjemně. Karel IX. Francouzský

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství, Výroky o rozkoši, Výroky o smrti | No Comments »

Připadá mi, že síla české tvořivosti paradoxně..

Připadá mi, že síla české tvořivosti paradoxně spočívá v tom, že se vždy probouzí v nějaké těžké chvíli, kdy je v sázce samotná existence. Ačkoliv dnes považujete svou historickou zkušenost se socialismem za tragický omyl, rozvíjelo se divadlo, film, psaly se velké knihy. Naproti tomu po sametové revoluci zmizel společný nepřítel a umělci se ocitli […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o knihách, Výroky o nepřátelství | No Comments »

Lidstvo se hledá. Kope v pyramidách a otvírá..

Lidstvo se hledá. Kope v pyramidách a otvírá hroby. Poznává, že nejdříve bozi byli nepřáteli jeho a pak, když měli jednoho Boha, že to byli králové, kteří nahrazovali bohy ostatní. Jaroslav Vrchlický

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o nepřátelství | No Comments »

Vyberte si správné nepřátele. Správní přátelé se..

Vyberte si správné nepřátele. Správní přátelé se dostaví sami. Ladislav Muška

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství | No Comments »

Jen nepřátelé mluví pravdu. Přátelé a milenci lžou..

Jen nepřátelé mluví pravdu. Přátelé a milenci lžou neustále, neboť jsou polapeni v síti závazků. Stephen King

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o lži, Výroky o nepřátelství, Výroky o pravdě | No Comments »

Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však..

Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní? Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o alkoholu, Výroky o lásce, Výroky o nepřátelství | No Comments »

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a..

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. Karel Havlíček Borovský

Tags: , ,
Posted in Výroky o nepřátelství | No Comments »