Archive for the ‘Výroky o náboženství’ Category

Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená,..

Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená, že se dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet. Ulrich Parzany

Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o náboženství, Výroky o vzdělání | No Comments »

Kostelní věže – obrácené trychtýře k nalévání..

Kostelní věže – obrácené trychtýře k nalévání motliteb do nebe. Georg Christoph Lichtenberg

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Ježíš přišel a řekl: „Jděte a milujte se!“..

Ježíš přišel a řekl: „Jděte a milujte se!“ Nedomyslel však tak obrovský lidský úkol. Vždyť jen k tomu, aby se lidé alespoň snášeli, je třeba nadlidského úsilí; a jak nezměrného úsilí by pak bylo třeba k tomu, aby se lidé milovali? I když jsou lidé sourozenci, nikdy nebudou bratry a sestrami. Johann Gottfried Herder

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o náboženství | No Comments »

Usilujme sa o takú slobodu ducha, že keď nás..

Usilujme sa o takú slobodu ducha, že keď nás niekto vyruší v pobožnosti, vieme pobožnosť prerušiť s veselou tvárou. Kto takúto slobodu nemá, ukazuje, že ho to mrzí a ponosuje sa. František Saleský

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Hriechom urážame nielen Boha, ale aj Cirkev…

Hriechom urážame nielen Boha, ale aj Cirkev. Elias Vella

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o náboženství | No Comments »

Mnoho věřících neví, co je náboženství, mnoho..

Mnoho věřících neví, co je náboženství, mnoho nevěřících nemá tušení, co vlastně popírají; ale nejmíň a nejpovrchnějí chápou náboženství lidé indiferentní, lhostejní. Přivést je k tomu, aby o náboženství aspoň mysleli – to by, pane, bylo veliké misionářství, a potřebnější, než jít kázat Negrům; ti věří po svém, ale věří. Tomáš Garrigue Masaryk

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství, Výroky o víře | No Comments »

Antisemitismus nacistů nebyl pro církev v..

Antisemitismus nacistů nebyl pro církev v třicátých letech pro svou negativní představu Židů problémem, protože tuto představu církev do značné míry sdílela. Problém se jevil zcela naopak v nebezpečí, že nacisté mohou zneužít popud, který byl předtím připisován círvi, aby získlali katolíky pro nekřesťanskou věc. Pokud církevní vůdcové nacisty pranýřovali, ukazovali tak lidem, že se […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Konfucianismus učí podřizovat se autoritě…

Konfucianismus učí podřizovat se autoritě. Taoismus zase učí pečovat o tělo, nikoli o duši. V čínské tradici neexistuje žádná náboženská víra. Komunistická strana nabídla svou víru, a proto si podmanila lidi. Nebylo nic, co by stálo proti ní. Ma Jian

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství, Výroky o víře | No Comments »

Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových..

Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa o ne ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi. Terezie z Lisieux

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí,..

Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí, že všetci tí, čo prestanú chápať svoj národ a strácajú s ním spojenie, strácajú zároveň vieru otcovskú, stávajú sa buď ateistami, alebo ľahostajnými. Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o náboženství | No Comments »