Archive for the ‘Výroky o náboženství’ Category

Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je..

Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. – Marek 7, 6 Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Je to skandál, co Bible učí, ale výsledkem je..

Je to skandál, co Bible učí, ale výsledkem je pokoj. Pavel Kosorin

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Budúcnosť cirkvi nemôže a nebude utvárana tými,..

Budúcnosť cirkvi nemôže a nebude utvárana tými, ktorí iba vyrábajú recepty, ktorí sa len prispôsobujú danej situácii, ktorí iba kritizujú druhých, ale seba pokladajú za neomylné meradlo. Benedikt XVI.

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne…

Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne. Ján Pavol II.

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o náboženství | No Comments »

Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak..

Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje. Galileo Galilei

Tags: , ,
Posted in Výroky o náboženství | No Comments »

Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky..

Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky důsledná, tak dokonalá, tak lidská — a přece tak nesmírně převyšující veškerou lidskou velikost, ta nemůže být ani podvodem, ani výmyslem. … Vynalézt Ježíše by mohl pouze někdo větší než Ježíš. – Philip Schaff Ježíš Kristus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Náboženství je opium lidstva…

Náboženství je opium lidstva. Karl Marx

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství | No Comments »

Židé se po 2000 letech vraceli do své starodávné..

Židé se po 2000 letech vraceli do své starodávné vlasti, naplněni touhou vybudovat demokratický stát, ve kterém si sami můžeme určit naši vlastní budoucnost, oživit náš původní jazyk a naši kulturu. Byli jsme připraveni vytvořit novou společnost, která by byla založena na principech sociální spravedlnosti, definované našimi biblickými proroky, a která by poskytla vysokou kvalitu […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o náboženství, Výroky o spravedlnosti, Výroky o životě | No Comments »

Nič nemôže byť viac v rozpore s náboženstvom a..

Nič nemôže byť viac v rozpore s náboženstvom a klérom než rozum a zdravý úsudok. Voltaire

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o náboženství, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Mám za to a se mnou i devadesát devět procent..

Mám za to a se mnou i devadesát devět procent Američanů, že totalita, ať už nacistická nebo komunistická, je ohavná. Oba systémy jsou nemorální, protože odmítají náboženství a neuznávají plnění slibů. Jsou proti zdravému rozumu pro své nepopsatelné krutosti a odporné zabíjení miliónů lidských bytostí. Hnusím si jakýkoliv druh kompromisu nebo spojenectví Ameriky s nimi. […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o náboženství, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o válce | No Comments »