Archive for the ‘Výroky o moudrosti’ Category

Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a..

Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne. Mark Twain

Tags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o moudrosti | No Comments »

Každý by měl denně poslouchat trochu hudby,..

Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov. Johann Wolfgang Goethe

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Lidé měli v minulosti představu o formě..

Lidé měli v minulosti představu o formě inteligence, která organizovala vesmír, a když ji zosobnili, nazvali ji Bůh. David Bohm

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Kdo Štěstěnou je hýčkán, přijde o rozum…

Kdo Štěstěnou je hýčkán, přijde o rozum. Publilius Syrus

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o štěstí | No Comments »

Láska je pro ženu jediná dostupná moudrost tohoto..

Láska je pro ženu jediná dostupná moudrost tohoto světa. Berthold Auerbach

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o moudrosti, Výroky o světě | No Comments »

Člověk je nejinteligentnější ze všech živočichů -..

Člověk je nejinteligentnější ze všech živočichů – a taky nejpošetilejší. Díogenés ze Sinópé

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je..

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň … Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum … Kdežto když […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o alkoholu, Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o přátelství | No Comments »

Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé..

Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší. Konfucius

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Sukní ženy-třasořitky si rozum obloudit nedej:..

Sukní ženy-třasořitky si rozum obloudit nedej: lichotně šveholí, ale po tvé sýpce šilhá. Hésiodos

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po..

Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po spravedlnosti a pravdě udělala více pro zlepšení podmínek ve společnosti než vypočítavá politická chytrost, která nakonec vyvolává všeobecnou nedůvěru. Kdo může pochybovat o tom, že Mojžíš byl lepším vůdcem lidstva než Machiavelli? Albert Einstein

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o pravdě, Výroky o spravedlnosti | No Comments »