Archive for the ‘Výroky o moudrosti’ Category

Nie je nič jemnejšie ako človek vo svojom..

Nie je nič jemnejšie ako človek vo svojom prirodzenom stave, keď ho príroda stavia rovnako ďaleko od tuposti zvierat, aj od neblahého osvietenstva kultúrnych ľudí, keď ho núti zároveň inštinkt i rozum, aby sa bránil zlu, ktoré mu hrozí, a keď ho prirodzený súcit zdržuje, aby niekomu ubližoval bez príčiny, aj keď mu ublížili, pretože […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

I srdce má svoj rozum…

I srdce má svoj rozum. Blaise Pascal

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Existuje jedno epidemicky sa šíriace násilie,..

Existuje jedno epidemicky sa šíriace násilie, ktorému najľahšie podľahne idealista: je to prílišný aktivizmus a prepracovanosť… Ak človek pripustí, aby ho strhlo množstvo protichodných starostí, ak podľahne zhonu, ak sa zaviaže príliš mnohým ľuďom, ak sa snaží pomôcť každému a vo všetkom, vtedy taký človek podlieha násiliu. Horúčkovitá činnosť aktivistu neutralizuje jeho prácu za mier. […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na..

Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku. Jan Amos Komenský

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum…

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Tomáš Garrigue Masaryk

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Objev je setkání věčného jevu s věčným rozumem..

Objev je setkání věčného jevu s věčným rozumem lidstva. Dmitrij Ivanovič Pisarev

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Zamilovaný, zasnoubený, oženěný a rozvedený, ale..

Zamilovaný, zasnoubený, oženěný a rozvedený, ale ani o chlup chytřejší. G. W. Heyse

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o moudrosti | No Comments »

Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly by..

Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly by vášně, nastal by konec světa. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o světě | No Comments »

Rozum je kurva ďáblova…

Rozum je kurva ďáblova. Martin Luther

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Drazí moji, víte že jsme nesmrtelní. Je tedy..

Drazí moji, víte že jsme nesmrtelní. Je tedy rozumné zničit si srdce pro ženu, která si to svoje vzala spět? Rabíndranáth Thákur

Tags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o smrti | No Comments »