Archive for the ‘Výroky o míru’ Category

Mírem není nic ztraceno, válkou může být ztraceno..

Mírem není nic ztraceno, válkou může být ztraceno všechno. – Citát umístěný na Zvonu míru na pahorku Colle di Miravalle v Dolomitech Pius XII.

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o válce | No Comments »

Společným úsilím naší planetu zachráníme nebo..

Společným úsilím naší planetu zachráníme nebo společným úsilím zahyneme v plamenech jejího ohně, ale zachránit jí můžeme a zachránit jí musíme. Tím si zasloužíme věčný dík lidstva a, jako nositelé pochodně míru, věčné požehnání Boha. John Fitzgerald Kennedy

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »

Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se..

Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného než o mír. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o válce | No Comments »

Mír se sjednává vítězstvím a nikoliv ujednáním…

Mír se sjednává vítězstvím a nikoliv ujednáním. Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru | No Comments »

Válčíme proto,abychom mohli žít v míru…

Válčíme proto,abychom mohli žít v míru. Aristotelés

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o válce, Výroky o životě | No Comments »

Lepší a bezpečnější je jistý mír než očekávané..

Lepší a bezpečnější je jistý mír než očekávané vítězství. Livy

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru | No Comments »

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru…

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru. Martialis

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru | No Comments »

Člověk má znát svoji míru a ve všem k ní..

Člověk má znát svoji míru a ve všem k ní přihlížet. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »

Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach,..

Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach, jakmile se zalekne, lze jí beztrestně pohrdat. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o strachu, Výroky o trestu | No Comments »

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s..

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »