Archive for the ‘Výroky o míru’ Category

Bůh – den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost..

Bůh – den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost a hlad. Hérakleitos

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o jídle a hladu, Výroky o míru | No Comments »

Politika musí pokleknout před mravností…..

Politika musí pokleknout před mravností… Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o míru, Výroky o válce | No Comments »

Nepřátelé jednání jsou nepřáteli míru…

Nepřátelé jednání jsou nepřáteli míru. Harold Wilson

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o nepřátelství | No Comments »

Pro věc míru musíme být připraveni udělat ze sebe..

Pro věc míru musíme být připraveni udělat ze sebe hrdinné oběti, a ty děláme ochotně pro věc války. Tam není úkol, který by byl důležitější nebo vzdálenější mému srdci. Albert Einstein

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o válce | No Comments »

Pamatujte si, že dokud budeme platit více..

Pamatujte si, že dokud budeme platit více generálům než učitelům, nebude na světě mír. Jan Masaryk

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o světě, Výroky o vzdělání | No Comments »

Mír, Láska, Empatie…..

Mír, Láska, Empatie… Kurt Cobain

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o míru | No Comments »

Mír je nejlepší z věcí, které člověk mohl poznat;..

Mír je nejlepší z věcí, které člověk mohl poznat; jeden mír je nad nesčetné triumfy. Catius Silius Italicus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »

Manželství je mírové soužití dvou nervových..

Manželství je mírové soužití dvou nervových soustav. Emil Krotkij

Tags: , ,
Posted in Výroky o manželství, Výroky o míru | No Comments »

Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je..

Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je dočasný mír, manželství je otevřená válka a láska je revoluce. M. Dekobra

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o manželství, Výroky o míru, Výroky o válce | No Comments »

V mužném věku rozepjal se jeho výtvarný projev k..

V mužném věku rozepjal se jeho výtvarný projev k dramatičnosti, vniternosti a vzletu rodu barokního. Jeho dílo má v sobě kus dravosti, je v něm nejen radost, nýbrž i soužení a trýzeň z tvoření. – Jaromír Pečírka Karel Dvořák

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o mužích a ženách | No Comments »