Archive for the ‘Výroky o míru’ Category

Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach,..

Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach, jakmile se zalekne, lze jí beztrestně pohrdat. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o strachu, Výroky o trestu | No Comments »

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s..

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »

Nikdy nebude žádný mír. Vždycky bude jen falešný..

Nikdy nebude žádný mír. Vždycky bude jen falešný mír. Bob Dylan

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru | No Comments »

Bůh – den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost..

Bůh – den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost a hlad. Hérakleitos

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o jídle a hladu, Výroky o míru | No Comments »

Politika musí pokleknout před mravností…..

Politika musí pokleknout před mravností… Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o míru, Výroky o válce | No Comments »

Nepřátelé jednání jsou nepřáteli míru…

Nepřátelé jednání jsou nepřáteli míru. Harold Wilson

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o nepřátelství | No Comments »

Pro věc míru musíme být připraveni udělat ze sebe..

Pro věc míru musíme být připraveni udělat ze sebe hrdinné oběti, a ty děláme ochotně pro věc války. Tam není úkol, který by byl důležitější nebo vzdálenější mému srdci. Albert Einstein

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o válce | No Comments »

Pamatujte si, že dokud budeme platit více..

Pamatujte si, že dokud budeme platit více generálům než učitelům, nebude na světě mír. Jan Masaryk

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o světě, Výroky o vzdělání | No Comments »

Mír, Láska, Empatie…..

Mír, Láska, Empatie… Kurt Cobain

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o míru | No Comments »

Mír je nejlepší z věcí, které člověk mohl poznat;..

Mír je nejlepší z věcí, které člověk mohl poznat; jeden mír je nad nesčetné triumfy. Catius Silius Italicus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »