Archive for the ‘Výroky o míru’ Category

Mír, Láska, Empatie…..

Mír, Láska, Empatie… Kurt Cobain

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o míru | No Comments »

Mír je nejlepší z věcí, které člověk mohl poznat;..

Mír je nejlepší z věcí, které člověk mohl poznat; jeden mír je nad nesčetné triumfy. Catius Silius Italicus

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »

Manželství je mírové soužití dvou nervových..

Manželství je mírové soužití dvou nervových soustav. Emil Krotkij

Tags: , ,
Posted in Výroky o manželství, Výroky o míru | No Comments »

Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je..

Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je dočasný mír, manželství je otevřená válka a láska je revoluce. M. Dekobra

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o manželství, Výroky o míru, Výroky o válce | No Comments »

V mužném věku rozepjal se jeho výtvarný projev k..

V mužném věku rozepjal se jeho výtvarný projev k dramatičnosti, vniternosti a vzletu rodu barokního. Jeho dílo má v sobě kus dravosti, je v něm nejen radost, nýbrž i soužení a trýzeň z tvoření. – Jaromír Pečírka Karel Dvořák

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Důstojník z povolání je muž, kterého v mírové době..

Důstojník z povolání je muž, kterého v mírové době živíme, aby nás v době války poslal na frontu. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o mužích a ženách, Výroky o válce | No Comments »

Už s chmurným mírem vchází chmurný den..

Už s chmurným mírem vchází chmurný den William Shakespeare

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru | No Comments »

…Zásady a ideály fašismu a nacionálního socialismu..

…Zásady a ideály fašismu a nacionálního socialismu uvedené poprvé v život v Itálii a Německu měly, mají a jistě i budou mít stále větší vliv a míru inspirace pro další generace politiků i prostých, ale uvažujících lidí. Vždyť jen to, co dokázal vůdce a všichni nacionální socialisté po I.světové válce, když se jim dostalo možnosti […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o míru, Výroky o světě, Výroky o válce, Výroky o životě | No Comments »

Tohle Království nenávidí být dlouhodobě v míru…

Tohle Království nenávidí být dlouhodobě v míru. Edward Cecil Wimbledon

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o nenávisti | No Comments »

Umělecké dílo je prohlašováno za nesrozumitelné..

Umělecké dílo je prohlašováno za nesrozumitelné podle staré zásady ze Švejka: „Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mír schlafen.“ Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o mládí a stáři | No Comments »