Archive for the ‘Výroky o míru’ Category

Válčíme proto,abychom mohli žít v míru…

Válčíme proto,abychom mohli žít v míru. Aristotelés

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o válce, Výroky o životě | No Comments »

Lepší a bezpečnější je jistý mír než očekávané..

Lepší a bezpečnější je jistý mír než očekávané vítězství. Livy

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru | No Comments »

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru…

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru. Martialis

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru | No Comments »

Člověk má znát svoji míru a ve všem k ní..

Člověk má znát svoji míru a ve všem k ní přihlížet. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »

Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach,..

Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach, jakmile se zalekne, lze jí beztrestně pohrdat. Tacitus

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o strachu, Výroky o trestu | No Comments »

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s..

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým. Jan Hus

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o člověku, Výroky o míru | No Comments »

Nikdy nebude žádný mír. Vždycky bude jen falešný..

Nikdy nebude žádný mír. Vždycky bude jen falešný mír. Bob Dylan

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru | No Comments »

Bůh – den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost..

Bůh – den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost a hlad. Hérakleitos

Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o jídle a hladu, Výroky o míru | No Comments »

Politika musí pokleknout před mravností…..

Politika musí pokleknout před mravností… Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka. Immanuel Kant

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o míru, Výroky o válce | No Comments »

Nepřátelé jednání jsou nepřáteli míru…

Nepřátelé jednání jsou nepřáteli míru. Harold Wilson

Tags: , ,
Posted in Výroky o míru, Výroky o nepřátelství | No Comments »