Archive for the ‘Výroky o člověku’ Category

Šance zaklepe na dveře častěji, než si člověk..

Šance zaklepe na dveře častěji, než si člověk myslí, ale většinou není nikdo doma. Will Rogers

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo…

Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo. Erich Fromm

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o víře | No Comments »

„Poddaný patřejí předně císaři a potom teprve..

„Poddaný patřejí předně císaři a potom teprve hraběti a císař nedopustí, aby se s nimi tak zacházelo… Ví-li pak hraběcí správce, že též i jeho hrabě císařův poddaný jest? Ví-li pak, že můj otec větší cenu má než jeho hrabě? Můj otec pracuje a hrabě zahálí. K mrhání peněz není potřeba hraběte – to dovede […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o nenávisti, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém..

Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém smyslu citově vázán. Sigmund Freud

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství, Výroky o víře | No Comments »

Lidská srdce mnoho snese, když, byť raněno, přece..

Lidská srdce mnoho snese, když, byť raněno, přece nevykrvácí. Robert Burns

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Moje vědecká činnost není motivována ničím jiným..

Moje vědecká činnost není motivována ničím jiným než neodolatelnou touhou proniknout do tajemství přírody. Moje láska k poznávání a touha přispět ke zlepšení životních podmínek člověka jsou tak spjaty s mými vědeckými zájmy. Albert Einstein

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o tajemství, Výroky o životě | No Comments »

Málokdo touží poznat pravdu. Většině lidí stačí,..

Málokdo touží poznat pravdu. Většině lidí stačí, když vědí, co za pravdu platí. Gabriel Laub

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o pravdě | No Comments »

Co hoře naplodil žaludek lidstvu! Pro lidský..

Co hoře naplodil žaludek lidstvu! Pro lidský žaludek vyplouvají i válečná loďstva na rozbouřené moře a nesou lidstvu zkázu a zmar. Homér

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o válce | No Comments »

Dva lidé jsou vždy dva extrémy lásky…

Dva lidé jsou vždy dva extrémy lásky. Christian Friedrich Hebbel

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Ľudia si vytvorili obraz osudu, aby zakryli..

Ľudia si vytvorili obraz osudu, aby zakryli vlastné nerozvážnosti, lebo osud len málokedy bojuje proti rozumnosti a väčšinu vecí v živote riadi rozumná bystrozrakosť. Démokritos

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o osudu, Výroky o životě | No Comments »