Archive for the ‘Výroky o člověku’ Category

Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk..

Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji. Tomáš Garrigue Masaryk

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o světě | No Comments »

Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl..

Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu aspoň v jedné věci, je-li vytrvalý. Leonardo da Vinci

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o hlouposti, Výroky o úspěchu a neúspěchu | No Comments »

Člověk nesmí nikoho odsoudit, jehož vina není..

Člověk nesmí nikoho odsoudit, jehož vina není bezpodmínečně prokázána. Friedrich Spee

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Čest je pouze jedna, čest muže a člověka …..

Čest je pouze jedna, čest muže a člověka … Julius Zeyer

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Smyslem studia není to, aby byl člověk chytřejší,..

Smyslem studia není to, aby byl člověk chytřejší, ale aby měl větší požitek ze života. Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši..

Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada volna rozežene každý smutek. Lucius Annaeus Seneca

Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o člověku, Výroky o smutku, Výroky o životě | No Comments »

Nie je nič jemnejšie ako človek vo svojom..

Nie je nič jemnejšie ako človek vo svojom prirodzenom stave, keď ho príroda stavia rovnako ďaleko od tuposti zvierat, aj od neblahého osvietenstva kultúrnych ľudí, keď ho núti zároveň inštinkt i rozum, aby sa bránil zlu, ktoré mu hrozí, a keď ho prirodzený súcit zdržuje, aby niekomu ubližoval bez príčiny, aj keď mu ublížili, pretože […]

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o moudrosti | No Comments »

Jestliže snahy člověka civilizovaného nejsou..

Jestliže snahy člověka civilizovaného nejsou cennější než divochovy, užívá-li většiny svého života, aby si zajistil jenom nutné životní potřeby a pohodlí, proč by měl míti lepší obydlí než divoch? Henry David Thoreau

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o životě | No Comments »

Jediná omezení, která v lidských životech existují..

Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe mi sami. Konfucius

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o životě | No Comments »

Lidé jsou tak naivní, že rádi uvěří tomu, co..

Lidé jsou tak naivní, že rádi uvěří tomu, co slyšet chtějí. Niccolo Machiavelli

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o víře | No Comments »